Kant Liturġiku

l-ġemgħa li tinġabar tqim ‘l Alla tiċċelebra il-misteri qaddisa fil-liturġija permezz ta’ riti sagri. Il-kant, minnu nnifsu, joħloq iktar sens ta’ ċelebrazzjoni, għax huwa espressjoni aktar għolja ta’ dak li l-bniedem jista’ jgħid bil-kliem.

Il-kant jgħin ħafna biex tinħoloq atmosfera ta’ għaqda bejn dawk prezent; huwa forma isbaħ u iktar mirquma ta’ espressjoni: huwa ħaġa essenzjali għall-ġemgħa li qiegħda tiċċelebra l-għaqda tagħha mal-Mulej.

L-iskop ta’ din il-webpage hu li ngħinu biex il-kant jindara iktar.

Issib il-partitura (sheet music) il-MIDI file (jindaqq bl-orgni) u l-NWC file. Din ta’ l-aħħar hi l-partitura u MIDI flimkien. Hi esperjenza sabiħa ħafna, imma trid ikollok il-NWC Viewer stallat fuq il-komputer biex jaqraha. Tista tinstallah minn hawn . Dan hu program zgħir magħmul minn ditta serja ħafna.

Il-Midi files jistgħu jindaqqu wkoll bil vanBascoKaraoke Player – Dan jista’ jitniżżel mill-Internet minn hawn

F’din is-site hawn ħafna mill-innijiet li jinstabu fil-ktieb “Nitolbu Nkantaw” li jintuża fil-Parroċċa. Hawn ukoll silta ta’ kant sagru ta’ kompożituri magħrufa.

Il-partitura (PDF), il-MIDI u l-NWC files huma kollha xogħol is-Sur Albert Scerri

Innijiet li jinstabu fil-ktieb tal-kant NITOLBU INKANTAW li jintuża fil-Parroċċa

Randan IntrojtuPDF MIDI NWC
1 – Fik it-TamaPDF MIDI NWC
2 – Ejja FostnaPDF MIDI NWC
3 – Il-Mulej Ftakar FinaPDF MIDI NWC
4 – Twieled il-MessijaPDF MIDI NWC
6 – F’Lejl Tax-XitwaPDF MIDI NWC
7 – Fuq Tiben f’MaxturaPDF MIDI NWC
8 – Ħallejt O Alla s-SemaPDF MIDI NWC
9 – Ninġabru, InsaraPDF MIDI NWC
10 – Ninni La Tibkix IżjedPDF MIDI NWC
11 – Noel, NoelPDF MIDI NWC
12 – O Ġesu Ħelwa TarbijaPDF MIDI NWC
13 – O Lejl Tas-SkietPDF MIDI NWC
14 – Qed Jinfirex Mal-WidienPDF MIDI NWC
16 – Ħlejju BambinPDF MIDI NWC
21 – Isma’ l-Għanja tal-MiliedPDF MIDI NWC
23 – Ftakar Fina MulejPDF MIDI NWC
24 – Mulej ĦnienaPDF MIDI NWC
25 – Mulej IsmagħnaPDF MIDI NWC
26 – Ħenn GħalinaPDF MIDI NWC
27 – Ħenn Għalija, Ħenn GħalijaPDF MIDI NWC
28 – Missier Alla Ħares LejnaPDF MIDI NWC
30 – Ġesu’ TiegħiPDF MIDI NWC
31 – Wieqfa Kienet Imbikkija (Stabat Mater)PDF MIDI NWC
32 – Kull Glorja; Ħadd il-PalmPDF MIDI NWC
33 – Christus VincitPDF MIDI NWC
36 – O Ras ta’ Kristu MbierkaPDF MIDI NWC
40 – HallelujahPDF MIDI NWC
41 – Ħares Lejna MulejPDF MIDI NWC
42 – Hallelujah: Ġie Dawl mid-DlamPDF MIDI NWC
43 – Kristu RxoxtaPDF MIDI NWC
44 – Bl-Akbar HenaPDF MIDI NWC
45 – Kristu Qam Mill-MewtPDF MIDI NWC
47 – Dawwal MoħħiPDF MIDI NWC
48 – Go Darek MiġburaPDF MIDI NWC
49 – Jum il-MulejPDF MIDI NWC
50 – Lil Alla Bil-Ferħ InkantawPDF MIDI NWC
51 – Leħnek Mis-SemaPDF MIDI NWC
52 – Miħbura Lkoll Madwar l-ArtalPDF MIDI NWC
53 – Henn Mulej GħalinaPDF MIDI NWC
54 – Nersaq Lejn l-ArtalPDF MIDI NWC
55 – Missierna li Inti Fis-SmewwietPDF MIDI NWC
56 – L-Għanja Tal-ĦolqienPDF MIDI NWC
58 – Nidħlu FerħanaPDF MIDI NWC
59 – Nidħlu Nqimu ‘l AllaPDF MIDI NWC
61 – Bierek Dal-ĦobżPDF . MIDI NWC
62 – L-Offerta tal-ĠurnataPDF MIDI NWC
64 – Noffru DanPDF . MIDI NWC
65 – Ħobż u MbidPDF MIDI NWC
66 – B’Qalbna SafjaPDF MIDI NWC
67 – Ilqa’ dan il-ĦobżPDF MIDI NWC
    Ilqa’ dan il-Ħobż (bis-sekond)PDF MIDI NWC
70 – Noffrulek Kbir AllaPDF MIDI NWC
71 – Ħarsitna ‘l FuqPDF MIDI NWC
72 – Noffru LkollPDF MIDI NWC
73 – Dak li TajtnaPDF MIDI NWC
75 – Int Imbierek O MulejPDF MIDI NWC
76 – Fqar u GħonjaPDF MIDI NWC
77 – Għanja Ta’ FerħPDF MIDI NWC
78 – Magħqudin b’Fehma WaħdaPDF MIDI NWC
79 – Mulej Lejk NgħolluPDF MIDI NWC
81 – Mulej Ġejna Qrib AltarekPDF MIDI NWC
82 – Mulej Sid il-Ħlejjaq KollhaPDF MIDI NWC
83 – Nagħtu Qima Lill-MulejPDF MIDI NWC
85 – Ilkoll FlimkienPDF MIDI NWC
88 – Agħti Lsien (No. 1)PDF MIDI NWC
89 – Dal-Misteru (No. 1)PDF MIDI NWC
90 – Qawwi QalbnaPDF MIDI NWC
91 – Fik MulejPDF MIDI NWC
92 – Mulej Ġesu Int Tagħna t-TriqPDF MIDI NWC
93 – Nagħtuk QalbnaPDF MIDI NWC
94 – Ejja Wara ĠesuPDF MIDI NWC
95 – Ġbartna Flimkien MulejPDF MIDI NWC
96 – Flimkien Ġesu MaħbubPDF MIDI NWC
97 – Jien Nadurak Bil-QimaPDF MIDI NWC
98 – Qima LilekPDF MIDI NWC
99 – Kristu Qiegħed FostnaPDF MIDI NWC
100 – Lil Gesu OstjaPDF MIDI NWC
101 – Ma Jistħoqqlix MulejjaPDF MIDI NWC
102 – Waslet is-SiegħaPDF MIDI NWC
103 – Nadurawk Ja Ħobż tas-SemaPDF MIDI NWC
104 – Nersqu Lkoll HienjaPDF MIDI NWC
105 – Ir-Ragħaj u s-Sid tiegħiPDF MIDI NWC
106 – O Qalb ĦaninaPDF MIDI NWC
107 – Quddiemek Hawn MiġburaPDF MIDI NWC
108 – Tina l-ĦlewwaPDF MIDI NWC
109 – Fejn Issib l-ImħabbaPDF MIDI NWC
110 – Mulej Alla MissiernaPDF MIDI NWC
112 – Bil-Ħeġġa Ġewwa QalbiPDF MIDI NWC
113 – Dan Huwa l-Ħaruf DivinPDF MIDI NWC
114 – Din il-Mejda ĦejjejtilnaPDF MIDI NWC
116 – Fis-Skiet u l-ĠabraPDF MIDI NWC
117 – Ġesu, ĠesuPDF MIDI NWC
118 – Għedtilna KelmaPDF MIDI NWC
120 – It-Triq, is-Sewwa, il-ĦajjaPDF MIDI NWC
121 – Ir-Ragħaj Tiegħi hu l-MulejPDF MIDI NWC
123 – Ma JistħoqqlixPDF MIDI NWC
124 – Mulej Int SejjaħtliPDF MIDI NWC
125 – Ħa Nersqu LejhPDF MIDI NWC
126 – Kif Naħsbu Fik Gesu ĦaninPDF MIDI NWC
128 – Żommli Jdejja MulejPDF MIDI NWC
129 – Hu l-Mulej (bid-deskant)PDF MIDI NWC
136 – F’Dik l-Ewwel IklaPDF MIDI NWC
137 – Inħoss l-Ispirtu Riesaq LejjaPDF MIDI NWC
139 – Ven CreatorPDF MIDI NWC
146 – Infaħħrek Mulej Ma NixbaxPDF MIDI NWC
149 – Inħobbok f’Min hu FqirPDF MIDI NWC
150 – Sebbħu lil AllaPDF MIDI NWC
151 – Lilek MulejPDF MIDI NWC
152 – Aħna Lkoll NirringrazzjawPDF MIDI NWC
153 – Grazzi, GrazziPDF MIDI NWC
156 – Mulejna Minn QalbnaPDF MIDI NWC
157 – Ejjew Mill-Artijiet KollhaPDF MIDI NWC
161 – Tini IdejkPDF MIDI NWC
162 – Innu ta’ FilgħoduPDF MIDI NWC
163 – Innu ta’ FilgħaxijaPDF MIDI NWC
164 – O Mulej Nagħtik Kull ĠiehPDF MIDI NWC
166 – Ismagħha l-GħanjaPDF MIDI NWC
167 – Minn Qalbna NħobbukPDF MIDI NWC
168 – Marija Ifraħ (gregorjan)PDF MIDI NWC
169 – Nifirħulek Sultana bla TebgħaPDF MIDI NWC
170 – Infaħħru Lil MarijaPDF MIDI NWC
171 – O Kemm Nixtieq NarahaPDF MIDI NWC
172 – Ave Gratia PlenaPDF MIDI NWC
174 – Fil-Ħlewwa ta’ MejjuPDF MIDI NWC
175 – Innu lil Immakulata KunċizzjoniPDF MIDI NWC
177 – Lilek Omm AllaPDF MIDI NWC
180 – L-Ave ta’ LourdesPDF MIDI NWC
182 – Madwarek O MadonnaPDF MIDI NWC
184 – Fis-Santwarju Tal-MadonnaPDF MIDI NWC
187 – Nixtieqni Kont Bħal WardaPDF MIDI NWC
189 – Ħares Xi QtajjaPDF MIDI NWC