Żwiġijiet fil-Parroċċa tagħna:

zwieg

Agius Charles ma’ Gauci Sharon

Galea Mark ma’ Spiteri Rebecca