Siti li nistednuk issegwi

Aħbarijiet

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Dalghodu fil-Knisja Parrokkjali taghna saret l-ewwel tqarbina ta' grupp ta' tfal subjien u bniet. Ghalkemm grupp zghir, imma kellna atmosfera ferrieha u celebrattiva.
Nirringrazzjaw lil Gesu' li habbna tant li ried isir haga wahda maghna fl-Ewkaristija. U nitolbu biex il-Mulej izomm qrib il-Qalb tieghu lil dawn it-tfal, il-genituri u lil dawk kollha li jiehdu hsiebhom.
Grazzi kbira lis-Superjuri tal-MUSEUM u lis-Socji ghad-dedikazzjoni u l-impenn taghhom favur it-tfal u zghazagh. Grazzi wkoll lil dawk li animaw il-quddiesa bil-kant u muzika, specjalment lil Lior li kanta tant sabih. U grazzi lill-helpers kollha li naddfu u ramaw il-Knisja. Il-Mulej iberikkom ilkoll.

Fr Franco
...

Dalghodu fil-Knisja Parrokkjali taghna saret l-ewwel tqarbina ta grupp ta tfal subjien u bniet. Ghalkemm grupp zghir, imma kellna atmosfera ferrieha u celebrattiva.
Nirringrazzjaw lil Gesu li habbna tant li ried isir haga wahda maghna fl-Ewkaristija. U nitolbu biex il-Mulej izomm qrib il-Qalb tieghu lil dawn it-tfal,  il-genituri u lil dawk kollha li jiehdu hsiebhom.
Grazzi kbira lis-Superjuri tal-MUSEUM u lis-Socji ghad-dedikazzjoni u l-impenn taghhom favur it-tfal u zghazagh. Grazzi wkoll lil dawk li animaw il-quddiesa bil-kant u muzika, specjalment lil Lior li kanta tant sabih. U grazzi lill-helpers kollha li naddfu u ramaw il-Knisja. Il-Mulej iberikkom ilkoll.

Fr FrancoImage attachment

Comment on Facebook

Congratulations and God bless them all..

Posit xi gmiel ! Jalla l Mulej iberikom u jipprotegihom ilkoll kemm huma. Mulej aghmel li jersqu vicin tieghek permezz tal Ewkaristija ta spiss🙏

Il Mulej izzomm idu fuqhom ilkoll

Il Mulej iharishom u jipproteġihom tul hajjithom kollha.

Proset lil kulhadd kellhom quddiesa sabiha hafna

Prosit Fr Franco, għamilt quddiesa sabiħa ħafna.

Prosit

View more comments

Shopping Basket