Siti li nistednuk issegwi

Aħbarijiet

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Grazzi mill-qalb lil cast kollu tal-Mosta Drama Group li fil-weekend li ghadda tawna saghtejn sbieh ta' divertiment fis-sala Parrokkjali taghna. Perswaz li min attenda ha gost u ma rax il-hin ghaddej. Nittama li ma ndumux ma nergghu nilqghuhom fil-Parrocca taghna. Grazzi hbieb. Napprezzaw hafna. ...

Grazzi mill-qalb lil cast kollu tal-Mosta Drama Group li fil-weekend li ghadda tawna saghtejn sbieh ta divertiment fis-sala Parrokkjali taghna. Perswaz li min attenda ha gost u ma rax il-hin ghaddej. Nittama li ma ndumux ma nergghu nilqghuhom fil-Parrocca taghna. Grazzi hbieb. Napprezzaw hafna.

Comment on Facebook

Kien ta pjacir ghalina

Grazzi talli lqajtuna..

Proset kienet sabiha atturi tajbin thaqna wahda almenu Hihi

prosit - kienet helwa u wara nuqqas ta snin li dak il-palk jara xi atturi fuqu nahseb wasal iz-zmien li nergghu nheggu l-fjamma.

View more comments

Shopping Basket