Ħinijiet tal-Quddies fil-Parroċċa

 

Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni
Mit-Tnejn sas-Sibt: 06:15, 07:15 u 18:30
Il-Ħadd: 06:30, 08:00, 09:30 u 18:30
Ikun hemm qrar nofs siegħa qabel kull quddiesa. 
 
Knisja ta’ San Franġisk
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 06.00 am, 07.00 am, 08.30 am, 6.00 pm (Xitwa), 7.00 (Sajf)
Is-Sibt: 06.00 am, 06.45am, 07.30 am, 08.30 am, 6.30 pm (Xitwa) 7.00 pm (Sajf)
Il-Ħadd: 06.00, 07.30, 09.00, 12.00

Knejjes oħra fl-Unita’

Parroċċa San Gejtanu

KnisjaSibtijiet FilgħaxijaĦdud u Festi
Knisja Parrokkjali San Gejtanu Ħamrun6.30 pm, 7.45 pm6.00 am, 7.30 am, 9.00 am, 11.00 am, 6.00 pm
Knisja tad-Duluri6.00 pm7.00 am, 8.00 am, 9.00 am, 11.30 am
Kappella Midalja Mirakuluża 7.00 am, 8.00 am
Kappella tas-Samra6.00 pm6.45 am, 8.00 am, 10.15 am

Parroċċa Santa Venera

KnisjaSibtijiet FilgħaxijaĦdud u Festi
Knisja Parrokkjali Santa Venera6.30 pm6.00 am, 7.00 am, 8.00 am, 9.00 am, 11.30 am, 6.00 pm
Knisja l-Qadima Santa Venera5.00 pm, 6.00 pm, 7.00 pm6.30 am, 7.30 am, 8.30 am, 9.30 am, 10.30 am, 6.00 pm
Knisja San Ġużepp7.00 pm8.00 am