Il-Liturġija

2022 12 08 229 Pussess Sitt Kappillan

Dawk kollha li jsejħu lilhom infushom insara iħossu l-bżonn li flimkien ifaħħru u jirringrazzjaw lil Alla ta’ dak kollu li jagħmel magħhom. Dan huwa s-sens kollu wara l-Liturġija, li flimkien bħala Knisja waħda universali infaħħru lil Alla l-Missier flimkien. Magħqudin mal-insara l-oħra tad-dinja nużaw l-istess talb u tifħir lil Alla l-Missier.

U l-ikbar talba li flimkien bħala Knisja nistgħu noffru hija ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Kif inhi aktar magħrufa fostna, il-Quddiesa, hija ċ-ċelebrazzjoni-ringrazzjament prinċipali tan-nisrani. Fiha aħna bħala komunita’ nisranija flimkien, niftakru u nidħlu fil-preżenza tal-Misteru tal-Għid; il-misteru tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien tal-Mulej Ġesu. Flimkien niċċelebraw il-kobor u l-qofol tal-imħabba ta’ Alla l-Missier lejn il-Bniedem, li biex jurina min Hu, kien lest li Ibnu l-Waħdieni jiċċekken anke sal-mewt tas-Salib.

L-Ewkaristija hija wkoll ikla. Fil-lejl tal-Aħħar Ikla, Ġesu ta din il-missjoni lill-Appostli, li jkomplu jagħmlu din l-ikla b’ tifkira tiegħu. Bħal kull ikla, l-Ewkaristija hija ċelebrazzjoni li tgħaqqadna flimkien bħala komunita nisranija tal-Ħamrun u flimkien mal-insara kollha madwar id-Dinja. Bħal kull ikel, l-Ewkaristija tagħtina s-sostenn biex ngħixu ta’ nsara, tant li li l-Knisja ttina l-Ewkaristija ta’ kuljum u b’ mod speċjali aħna u nesperjenzaw il-mumenti l-aktar importanti ta’ ħajjitna. B’ dan il-mod, il-preżenza ta’ Ġesu fl-Ewkaristija ttina l-qawwa biex ngħixu l-missjoni tagħna ta’ nsara.

Sabiex l-eżempju u l-ħajja ta’ Ġesu tkun għalina mudell għal ħajjitna, il-Knisja timmarka s-sena b’ jiem li fihom infakkru mumenti mill-ħajja ta’ Ġesu. Uħud minn dawn il-mumenti jitolbu min-nisrani jiem ta’ preparazzjoni u riflessjoni, tant li l-Knisja fasslet dak li jissejjaħ il-Kalendarju Liturġiku.