Kull grupp jew għaqda jkollha l-attivita’ tagħha li ma taqta’ qatt. Dan hu minnu wkoll fil-każ tal-parroċċi. Kull parroċċa jeħtieġ li taħdem u tistinka sabiex tkompli twassal il-messaġġ ta’ Kristu lill-membri tal-parroċċa, kemm li huma mpenjati fix-xogħol pastorali kif ukoll kemm dawk li m’humiex.

Huwa għal dan il-għan, li f’kull parroċċa ssib gruppi kbar ta’ nies li jagħtu servizz ta’ kuljum sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-parroċċa. Huwa għal dan il-għan li nistgħu ngħidu li l-Kummisjonijiet, l-għaqdiet u l-bosta gruppi fi ħdan il-parroċċa jistgħu jissejħu, il-ħajja tal-parroċċa. Waqt li ngħarfu li hi l-imħabba t’ Alla li ssuqna, ngħarfu l-importanza tal-bosta għaqdiet li jsawru u jagħtu l-ħajja lill-parroċċa tagħna.

F’ dan l-ispazju virtwali, hawn ftit informazzjoni fuq l-għaqdiet u l-kummissjonijiet fil-parroċċa tagħna sabiex filwaqt li jitwassal il-messaġġ li għalih kull għaqda taħdem u tistinka biex tasal, nkunu ta’ kuraġġ għal xulxin filwaqt li ngħarfu l-attivitajiet li jsiru li jsawru l-ħajja tal-parroċċa, napprezzaw dak li Alla qed jagħmel permezz tagħna.

Kunsilli u KummissjonijietModeratur
Kunsill Pastorali ParrokkjaliPiscopo Lawrence
Kummissjoni LiturġijaScerri Randolf
Kummissjoni FestaDun Franco Fenech
Kummissjoni DjakonijaZerafa Marianne
Kummissjoni FamiljaMifsud Tony
Kummissjoni KateketikaDun Franco Fenech
Kummissjoni Fund-RaisingVakanti
Azzjoni Kattolika Nisa KunċizzjoniAttard Tessie
Museum BnietBriffa Anna
Museum SubienD’Amato Joe
Leġjun ta’ Marija (Irġiel)Attard Charles
Leġjun ta’ Marija (Nisa)Debattista Rose
Mixja Neo-KatekumenaliSultana Lino
Ordni Franġiskan SekularMuscat Manwel
Ċentru Soċjali IrġielBezzina Louis
Kor ParrokkjaliMro. Pace Francis