Għaddew għal ħajja oħra fis-sinjal tal-fidi:

Galea Alfred

Carmela Zammit

O’Dea Anna Maria

Mifsud Bruno

Muscat Carmel

Laus John

Xerxen Alfred

Mifsud Rosaria

Scerri Giuseppe