Avviżi – Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru 2023

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn l-adorazzjoni.

  2. Matul il-ġranet ta’ l-avvent se jkun hemm qfief apposta biex niġbru  ikel  biex intuhom lill-familji fil-bżonn.  Bħal ma sar is-sena l-oħra ma’ dawn se jinġabru wkoll xi ġugarelli li se jitwasslu għand tfal li qegħdin fl-isptar Mater Dei.  L-Għaqda Mużikali tal-Parroċċa tagħna se tferraħ lil dawn it-tfal nhar il-Erbgħa 27 ta’ Diċembru fil-11.00 am u joffrulhom dak li nkunu ġbarna.  Nitolbukom tkunu ġenerużi.

  3. Nhar is-Sibt it-tielet Ħadd tal-Avvent fis-5:45 pm rużarju u fis-6:10 pm nitolbu bis-Salmi.  

  4. Is-Sibt ukoll il-quddiesa tas-6:30 pm se tkun bis-sehem tat-tfal li fiha se nagħmlu l-mixegħla tad-dawl tal-Milied fil-Knisja. Il-quddiesa se tkun waħda ferriħija u se tkun animata mill-Joy Gospel   Wara  l-quddiesa  se nkomplu b’kunċert sabiħ biex nagħtu bidu għan-novena tal-Milied mill-Joy Gospel Singers . Dħul b’xejn.

  5. Wasal Kliem il-Ħajja, nitolbu dawk li soltu jqassmuh jiġu għalih fil-ħinijiet tal-uffiċċju filgħodu.

  6. Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa qed jagħmel attivita’ ħelwa biex iferrħu t-tfal. Għalhekk  fil-21 ta’ Diċembru, Father Christmas se jiġi d-dar u jqassam ir-rigali lit-tfal tagħkom barra mill-ĦamrunFit -23 ta’ Diċembru jqassam ir-rigali fil-Ħamrun. Min jixtieq jista’ jġib ir-rigali fis-sala Dun Manwel bejn id-9 u s-16 ta’ Diċembru bejn il-5:30 pm u s- 7:30 pm u sibtijiet u Ħdud filgħodu bejn id-9:30 am u 11:30 am . Fit-13 ta’ Diċembru mhux se jkunu miftuħin.

  7. Min jixtieq iġib xi Ponsjetta biex tintrama fil-Knisja nirringrazzjakom ħafna.

  8. Suppost li minn din il-ġimgħa se jibda’ jsir xogħol ta’ manutenzjoni fuq il-bjut tal-Knisja, speċjalment fuq it-twieqi tal-koppla. L-għajnuna tagħkom hija  meħtieġa u apprezzata ħafna.  Grazzi.

Avviżi – Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2023

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Bi pjaċir nħabbru li l-vara titulari waslet u issa qiegħdha esposta għall-qima tagħna fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani. Nirringrazzja lil patrijiet Franġiskani li bil-qalb laqgħu il-Madonna fil-Knisja tagħhom.  Illum, fil-quddiesa tad-9:30 am se ssir il-vestizzjoni tal-abbatini u l-għoti ta’ l-ilbiesi ġodda. Nerġa’ nħeġġeġ lill-ġenituri biex iħajjru t-tfal jingħaqdu mal-grupp tal-abbatini tal-Parroċċa, biex jagħtu servizz fuq l-artal. 

 2. Illejla niltaqgħu fil-4:45 pm għand il-Patrijiet Franġiskani biex nitolbu flimkien.  Fil-5:30 pm jibda’ ħiereġ il-pellegrinaġġ bil-Madonna Aux Flambeaux, li se jgħaddi minn dawn it-toroq: Franġiskani, Roger Debattista, Liċeo, Wenzu Mallia, Qrejten, l-Isptar, Ursolini, Danny Cremona, Mimosa, Manwel Magri sal-Knisja. Għall-Pellegrinaġġ xtaqna li l-Madonna tgħaddi minn toroq li ma tgħaddix minnhom normalment. Ni

 3. stieden lil kulħadd biex jieħu sehem kemm dak inhar u kemm ta’ matul il-ġimgħa għall-Programm tal-Festa Liturġika ta’ Marija Immakulata.  Minn fejn tgħaddi l-Madonna nistedinkom biex tixgħelu gallariji, twieqi u żżejnuhom bix-xbiehat tal-Madonna.  Mad-dħul tal-Madonna ikun hawn il-quddiesa.

 4. Nhar it-Tnejn nibdew it-tlett ijiem tat-Tridu tal-Immakulata Kuncizzjoni. Kuljum Fis- 6:00 pm: Rużarju bil-Litanija kantata. Quddiesa bil-priedtka mill-Kanonku Rev. Charles Gauci. Wara  Kurunella, Antifona u Barka Sagramentali. It-Tnejn mistiedna l-membri tal-Museum, tfal u ġenituri u t-Tlieta mistiedna l-anzjani. L-Erbgħa se ssir quddiesa minn Mons. Isqof Peter Baldacchino.  Dakinhar iffakkru l-50 sena mill-bidu tal-Mixja Neokatekumanali fil-Parroċċa tagħna. Tajjeb li ningħaqdu flimkien biex nirringrazzjaw lil Alla għal ġid kollu li sar fil-Parroċċa tagħna, f’pajjiżna u f’ħafna pajjiżi madwar id-dinja permezz tal-Mixja Neokatekumenali.

 5. Nhar il-Ħamis lejliet il-festa fid-9:30 am: Purċissjoni bis-sehem tat-tfal tal-iskejjel li titlaq mill-iskola tal-Immaculate Conception tas-Sorijiet Franġiskani tal-Eġittu. Wara quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.  Fis-6:00 pm għasar Solenni u fis-6:30 pm Quddiesa minn Mons. Hector Scerri, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali. Wara ssir Velja f’ġieħ Marija Immakulata bir-Rużarju u bil-Barka Sagramentali. Din se tkun imxandra fuq Radju Marija. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali.

 6. Nhar Il-Ġimgħa 8 ta’ Diċembru  Jum il-Festa , il-quddies ikun bħal tal-Ħdud.  Qabel il-Quddiesa tad-9:30 am ikun hemm  parata mill-Iscouts tal-Ħamrun. Fid- 9:30 am: Quddiesa. Wara jitlaq korteo mill-Knisja Parrokkjali sa Pjazza Kappillan Muscat. Jitqiegħdu fjuri quddiem il-monument tal-Madonna.  Fis-6:00 pm: Għasar Solenni u fis- 6:30 pm: Quddiesa mill-Isqof Mons. Peter Baldacchino. Wara jkun hemm Kurunella, Antifona, Barka Sagramentali u bews tar-Relikwija. Jieħu sehem il-Kor Parrokkjali.

 7. Nhar Is-Sibt,  huwa t-Tieni Ħadd tal-Avvent. Fis-5:45 pm rużarju u għasar kantat fis-6 :10pm. u wara ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa.

 8. Matul il-ġranet ta’ l-Avvent se jkun hemm qfief apposta biex niġbru  ikel  biex intuhom lill-familji fil-bżonn.  Bħal ma sar is-sena l-oħra ma’ dawn se jinġabru wkoll xi ġugarelli li se jitwasslu għand tfal li qegħdin fl-isptar Mater Dei. L-għaqda Mużikali tal-Parroċċa tagħna se tferraħ lil dawn it-tfal nhar l-Erbgħa 27 ta’ Diċembru fil-11:00 am u joffrulhom dak li nkunu ġbarna.  Nitolbukom tkunu ġenerużi.

 9. Nhar is-Sibt 16 ta’ Diċembru wara l-quddiesa tas-6:30 pm se jkun hawn kunċert sabiħ mill-Joy Gospel Singers . Dħul b’xejn.

 10. In vista ta’ proġett ta’ kura u tisbieħ tal-koppla tal-Knisja Parrokkjali tagħna, se nibdew nagħmlu xogħol ta’ manutenzjoni minn barra. Fuq in-notice board ta’ wara l-antiporta, hemm ritratti biex juru s-sitwazzjoni tal-bini fuq il-bjut.  Jekk aħna ma nieħdux ħsieb, se jkollna ħsarat fl-istrutturi tal-Knisja tagħna li jiswew eluf ta’ euro.  Nitlobkom tgħinuna ħalli dan il-proġett jibda’ ma jdumx u nevitaw spejjeż ulterjuri.  Grazzi ħafna li dejjem kontu ġenerużi u wrejtu kemm il-Knisja tagħna hija għal qalb kull wieħed u waħda minnkom.

Avviżi – Il-Ħadd 26 ta’ Novembru 2023

Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

1. Il-Ħadd filgħaxija, fl-okkażjoni tal-festa ta’ Kristu Sultan se ssir ċelebrazzjoni fil-Bażilika ddedikata lilu ġewwa Raħal Ġdid. L-Arċisqof se jmexxi t-talb fil-5:00 pm.  Waqt it-talb Mons. Arċisqof se jagħti wkoll il-messaġġ tiegħu.

2. Nhar il-Ġimgħa huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, ikun hawn  l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

3. Wasal iż-żmien li l-Knisja Parrokkjali tagħna terġa’ tilqa’ x-xbieha għażiża ta’ Marija Immakulata wara xhur nieqsa minħabba r-restawr li sar fuqha. Għalhekk nhar is-Sibt  u l-Ħadd li ġej, il-Madonna se tkun esposta għall-qima tagħna fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani.

4. Il-Ħadd filghodu, fil-quddiesa tad-9:30 am se ssir il-vestizzjoni tal-abbatini u l-għoti tal-ilbiesi ġodda. Nerġa’ nħeġġeġ lil ġenituri biex iħajjru t-tfal jingħaqdu mal-grupp tal-abbatini tal-Parroċċa, biex jagħtu servizz fuq l-artal.

5. Il-Ħadd fil-4:45 pm niltaqgħu għand il-Patrijiet Franġiskani biex nitolbu flimkien.  Fil-5:30 pm jibda’ ħiereġ il-pellegrinaġġ Aux Flambeaux bil-Madonna, li se jgħaddi minn dawn it-toroq: Franġiskani, Villambrosa, Roger Debattista, Liċeo, Wenzu Mallia, Qrejten, l-Isptar, Ursolini, Danny Cremona, Mimosa, Manwel Magri sal-Knisja. Għall-Pellegrinaġġ xtaqna li l-Madonna tgħaddi minn toroq li ma tgħaddix minnhom normalment. Nistieden lil kulħadd biex jieħu sehem kemm dak inhar u kemm ta’ matul il-ġimgħa għall-Programm tal-Festa Liturġika ta’ Marija Immakulata.  Minn fejn tgħaddi l-Madonna nistedinkom biex tixegħlu gallariji, twieqi u żżejnuhom bix-xbiehat tal-Madonna.  Mad-dħul tal-Madonna ikun hawn il-quddiesa.

6. Programm tal-festa qed jitqassam fid-djar kollha u fit-toroq minn fejn se tgħaddi  l-Madonna se jirċievu nota biex kulħadd ikun jaf.

7. Matul dawn il-ġranet se jitqassam l-envelope ta’ l-istrina għalhekk nitolbu lid-distributuri li  jqassmu l-fuljett biex jiġu jiġbruh mill-Uffiċċju Parrokkjali: it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa filgħodu.  Nitlobkom sabiex tgħinuna kif dejjem għamiltu.  Grazzi mill-qalb.

 

Avviżi – Il-Ħadd 19 ta’ Novembru 2023

It-Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1.  Nhar l-Erbgħa se ssir laqgħa ta’ l-anzjani fis-Sala Dun Manwel fid-8.45 am.

 2. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn adorazzjoni Ewkaristika.

 3. Infakkrukom fil-bazaar fis-sala Dun Manwel.  Ikun miftuħ bejn 7:45 am sal-11 am u mill-5:30 pm sas-7:00 pm. Dan huwa l-aħħar jum tal-Bazaar se jibqa’ miftuħ sa llejla.

 4. Is-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir kummiedja fis-sala parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Il-biljetti jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limħalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personalment. Min jagħmel ħsieb li jiġi, jista’ jkellem lili personalment ukoll. 

 5. Issa riesqa sew il-ġurnata li fiha se nerġgħu nilqgħu ix-xbieha għażiża ta’ Ommna Marija Immakulata lura fil-Knisja tagħna. Fit-2 u t-3 ta’ Diċembru, il-Madonna se tkun esposta fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani ta’ Villambrosa.  Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru fil-4:45 pm se jkun hemm talb fil-Knisja tal-Patrijiet.  Fil-5:30 pm jibda’ ħiereġ il-pellegrinaġġ Aux Fleambeux, li se jakkumpanja l-Madonna, li se jgħaddi minn dawn it-toroq: Franġiskani, Villambrosa, Roger Debattista, Liċeo, Wenzu Mallia, Qrejten, l-Isptar, Ursolini, Danny Cremona, Mimosa, Manwel Magri sal-Knisja. Għall-Pellegrinaġġ xtaqna li l-Madonna tgħaddi minn toroq li ma tgħaddix minnhom normalment. Nistieden lil kulħadd biex jieħu sehem kemm dak inhar u kemm matul il-Ġimgħa għall-Programm tal-Festa Liturġika ta’ Marija Immakulata.  Minn fejn tgħaddi l-Madonna nistedinkom tixegħlu gallariji, twieqi u żżejnuhom bix-xbiehat tal-Madonna.  Mad-dħul tal-Madonna ikun hawn il-quddiesa. Programm tal-festa qiegħed jitqassam fid-djar kollha u fit-toroq minn fejn se tgħaddi l-Madonna qed jirċievu nota biex kulħadd ikun jaf.  

 6. Kull nhar ta’ Sibt fil-quddiesa tas-6:30 pm, it-tfal qed issirilhom spjega tal-Vanġelu adattata għalihom fis-sala Dun Manwel. Imbagħad ikompllu jsegwu l-quddiesa fil-Knisja.

 7. Nitolbu għal ruħ May Bartoli, Frida Bonello, Salvu Zammit li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 12 ta’ Novembru 2023

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Minn għada it-Tnejn se jibda l-booking għall-quddies tal-mejtin tas-sena 2024. Il-booking se jsir it-Tnejn, L-Erbgħa u l-Ġimgħa fid-9:00 am u fl-4:30pm . Infakkru li kull nhar ta’  Tlieta, Ħamis u Sibt ma naċċettawx booking għall-quddies. Min ikun irid quddiesa f’dawn l-ġranet, jista jiftiehem mas-saċerdot li jkun se jqaddes. Importanti li ġġibu bil-miktub għal min tridu il-quddies, d-data u f’liema quddiesa

  2. Nhar l-Erbgħa l-quddiesa tas-6:30 pm tkun b’suffraġju għas-saċertdoti li ħadmu fil-parroċċa tagħna. Importanti nitolbu għas-saċerdoti li ħallewna bħala apprezzament għall-ħidma tagħhom.

  3. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn l-adorazzjoni.

  4. Matul din il-ġimgħa sal-Ħadd  qed jiġi organizzat bazaar fis-sala Dun Manwel.  Ikun miftuħ bejn 7:45 am sal-11am u mill-5:30 pm  sas-7:00 pm.  Il-Bazaar se jibqa’ miftuħ sa nhar il-Ħadd 19 ta’ Novembru.

  1. Wara l-laqgħa li saret dwar is-saħħa mentali minn Dr.Vella Baldacchino, li fiha saħaq ħafna biex nagħmlu okkażjonijiet soċjali sabiex ngħinu lilna nfusna mentalment, il-Parroċċa flimkien mal-Għaqda mużikali Marija Immakulata, qed torganizza passiġġata għada l-Ħadd. Niltaqgħu fit-3:00 pm ħdejn il-Kazin u nitilqu minn hemm. Kif naslu lura nieħdu ftit te’ / café flimkien. Din tkun siegħa kollox u tkun okkażjoni biex nitkellmu, nimxu u nneħħu t-tensjoni. Kif qal Dr.Vella Baldacchino, huma affarijiet żgħar li jgħinu ħafna.

  2. Is-Sibt u l-Ħadd li ġej 18 u 19 ta’ Novembru se ssir il-ġabra għall-iskejjel tal-Knisja. Nappellaw għal ġenerożita’ tagħkom biex l-iskejjel tal-Knisja jkunu jistgħu ikomplu jaqdu u jġibu ‘l quddiem il-missjoni tagħhom li jedukaw eluf ta’ tfal u żgħażagħ.

  3. Is-Sibt 18 ikollna quddiesa tal-familja. Din tkun il-quddiesa tas-6:30 pm.  Matul l-ewwel parti tal-quddiesa, it-tfal se jidħlu fis-Sala Dun Manwel biex ikollhom l-ispjega adattata għalihom tal-Vanġelu.  Imbagħad jingħaqdu magħna għal kumplament tal-quddiesa. Inħeġġiġkom biex iġġibu t-tfal u nirringrazzjaw lil dawk li offrew li jagħtu servizz matul din il-quddiesa.

  4. Is-Sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Il-biljett jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limħalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personalment.

Avviżi – Il-Ħadd 5 ta’ Novembru 2023

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar l-Erbgħa  se ssir ħarġa bil-quddiesa għaċ-Ċimiterju ta’ Wied Għammieq. Nitilqu fid-9 am minn fejn il-knisja. Wara nibqgħu sejrin nieħdu xi ħaġa flimkien.  Biljetti mingħand il-helpers jew l-uffiċċju parrokkjali. 

 2. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn adorazzjoni

 3. Minn nhar il-Ġimgħa 10 sal-Ħadd 19 ta’ Novembru se jiġi organizzat bazaar fis-sala Dun Manwel. Ikun miftuħ bejn 7:45 am -11 am u 5:30 pm  – 7:00 pm.

 4. Nhar is-Sibt se ssir il-festa ta’ San Martin Isqof ta’ Tours . Dakinhar nistiednu lit-tfal kollha biex jingħaqdu magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tas-6:30 pm li se tkun animata għalihom.  Se jkollna mistieden speċjali.  Wara se mmorru flimkien sa Pjazza Kappillan Muscat fejn jingħata ikel u drink u wkoll xi ħaġa ta’ San Martin lit-tfal. 

 5. Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Novembru ser isir ftira night fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.

 6. Wara l-laqgħa li saret dwar is-saħħa mentali minn Dr.Vella Baldacchino, li fiha saħaq ħafna biex nagħmlu okkażjonijiet soċjali sabiex ngħinu lilna nfusna mentalment, il-Parroċċa flimkien ma’ l-Għaqda mużikali Marija Immakulata, qed torganizza passiġġata il-Ħadd 12 ta’ Novembru. Niltaqgħu fit-3:00 pm ħdejn il-Każin u nitilqu minn hemm. Kif naslu lura nieħdu ftit te’ / café flimkien. Din tkun siegħa kollox u tkun okkażjoni biex nitkellmu, nimxu u nneħħu t-tensjoni.  Kif qal Dr. Vella Baldacchino, huma affarijiet żgħar li jgħinu ħafna.

 7. L-Għaqda Mużikali Marija Immakulata se tkun qed torganizza kors biex dak li jkun, jitgħallem l-arti tal-pittura u disinjar bil-melħ u oġġetti oħra.  In-numru ta’ persuni li jistgħu japplikaw huwa limitat.  Ix-xogħol kollu li jsir waqt il-kors, se jkun imbagħad esebit għall-żmien il-Ġimgħa l-Kbira. Min jixtieq għandna formoli fis-sagristija.

 8. Is-sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala Parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Din se ssir minn grupp ta’ atturi mill-Mosta u jisimha: L-IMĦALLEF TAL-PRESEPJI. Il-biljetti jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limhalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personalment.

 9. Bħalissa l-aħwa tal-Mixja Neokatekumenali qed iduru d-djar biex jaqsmu l-esperjenza ta’ Alla f’ħajjithom. Nitlobkom tilqgħuhom għal ftit ħin u tisimgħuhom.   Nitlobkom ixxerrdu il-kelma biex dak li jkun ikun jaf li dawn mhumiex membri ta’ xi setta imma qed jagħmlu dan is-servizz bil-barka tal-Parrocca.

 10. Nitolbu għal ruħ Maria Assunta Grima li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 29 t’Ottubru 2023

It-Tletin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar it-Tlieta 31 t’Ottubru, se ssir il-festa tal-qaddisin kollha flimkien mat-tfal. Nistiednu lit-tfal kollha sabiex jiġu libsin ta’ xi qaddis partikolari u li jkunu jafu xi ħaġa fuqu biex nagħmlu festa sabiħa f’din il-ġurnata tant għażiża għalina lkoll.  It-tfal jistgħu ukoll iġibu xi statwa żgħira ta’ xi qaddis li jħobbu. Għalhekk ir-rużarju ikun fil-5.30 pm u l-quddiesa tkun fis-6.00 pm.

 2. Nhar l-Erbgħa hija l-festa tal-qaddisin kollha. Tajjeb li dak inhar inqaddsu l-jum bis-smiegħ tal-quddies.

 3. Nhar il-Ħamis  2 ta’ Novembru  ssir it-Tifkira Solenni ta’ ħutna l-mejtin. Il-ħinijiet tal-Quddies ikunu: Fis-6.15; 6.45; 7.15; u fit-8.00 am Filgħaxija jkollna  rużarju fis-6.00 p.m. u fis-6.30 p.m. quddiesa  offruta għall-erwieħ tal-parruċċani li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra. Niftakru fid-dover tagħna li nitolbu għal dawk li ħallewna.

 4. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

 5. Nhar il-Ħadd se tiġi ċċelebrata l-Griżma ta’ l-Isqof lil grupp ta’ addoloxenti mill-parroċċa fil-quddiesa tad-9.30 am.  Iċ-ċelebrazzjoni se ssir mill-Isqof Mons. Joe Galea Curmi. Inżommuhom fit-talb tagħna.

 6. Nhar is-Sibt 11 ta’ Novembru se ssir il-festa ta’ San Martin. Dakinhar nistiednu lit-tfal kollha biex jingħaqdu magħna għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tas-6.30 pm li se tkun animata għalihom.  Se jkollna mistieden speċjali.  Wara se nagħmlu korteo flimkien sa Pjazza Kappillan Muscat fejn tingħata ikel, drink u wkoll xi ħaġa ta’ San Martin lit-tfal. 

 7. Matul dawn il-ġranet helpers tagħna qed jiġbru preserve għall-bazaar li se jsir f’Novembru b’riżq il-Parroċċa. Nitlob il-kollaborazzjoni ta’ kulħadd u grazzi ta’ kull għajnuna.

 8. L-Għaqda Mużikali Marija Immakulata se tkun qed torganizza kors biex dak li jkun, jitgħallem l-arti tal-pittura u disinjar bil-melħ u oġġetti oħra.  In-numru ta’ persuni li jistgħu japplikaw huwa limitat.  Ix-xogħol kollu li jsir waqt il-kors, se jkun imbagħad esebit għall-żmien il-Ġimgħa l-Kbira. Min jixtieq għandna formoli fis-sagristija.

 9. Is-sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala Parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Din se ssir minn grupp ta’ atturi mill-Mosta u jisimha: L-IMĦALLEF TAL-PRESEPJI. Il-biljetti jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limhalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personalment.

 10. Bħalissa l-aħwa tal-Mixja Neokatekumenali qed iduru d-djar biex jaqsmu l-esperjenza ta’ Alla f’ħajjithom. Nitlobkom tilqgħuhom għal ftit ħin u tisimgħuhom.   Nitlobkom ixxerrdu il-kelma biex dak li jkun ikun jaf li dawn mhumiex membri ta’ xi setta imma qed jagħmlu dan is-servizz bil-barka tal-Parrocca.

 11. Nitolbu għal ruħ Angela Borg u Ġuża Grasso li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Avviżi – Il-Ħadd 22 t’Ottubru 2023

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 

 1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoi wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

 2. Se jsir seminar bi preparazzjoni għall-Griżma tal-Isqof li se ssir fil-5 ta’ Novembru li ġej. Is-seminar se jkun il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru fl-iskola St. Michael, Sta. Venera.  Is-seminar se jibda’ fis-6:30 pm u għalih huma mistiedna jattendu tfal, ġenituri u parrini.  Min għadu ma rreġistrax lit-tfal għall-Griżma għandu jiġi fl-uffiċċju Parrokkjali t-Tnejn mid-9:00 am ‘l quddiem u l-Ġimgħa mill-4:30 pm ‘l quddiem.

 3. Nhar it-Tlieta 31 ta’ Ottubru, se ssir il-festa tal-Qaddisin kollha flimkien mat-tfal.  Nistiednu lit-tfal kollha sabiex jiġu lebsin ta’ xi qaddis partikulari u li jkunu jafu xi ħaġa fuqu biex nagħmlu festa sabieħa f’din il-ġurnata tant għażiża għalina lkoll.  Il-quddiesa tkun fis-6:00 pm.

 4. Mix-xahar ta’ Novembru kull nhar ta’ Sibt filgħaxija se nkunu qed nibdew nagħmlu quddiesa għall-familji.  F’din il-quddiesa, it-tfal se jidħlu fis-sala Dun Manwel, fejn se ssir attivita’ apposta għalihom.  Imbagħad jingħaqdu magħna għall-kumplament tal-quddiesa, Nirringrazzja lil dawk li lesti jagħtu servizz mat-tfal waqt din il-quddiesa biex dan ikun mument li jappella aktar għat-tfal.

 5. L-Għaqda Mużikali Marija Immakulata se tkun qed torganizza kors biex dak li jkun, jitgħallem l-arti tal-pittura u disinjar bil-melħ u oġġetti oħra.  In-numru ta’ persuni li jistgħu japplikaw huwa limitat.  Ix-xogħol kollu li jsir waqt il-kors, se jkun imbagħad esebit għall-żmien il-Ġimgħa l-Kbira. Min jixtieq għandna formoli fis-sagristija.

 6. Is-sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala Parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Din se ssir minn grupp ta’ atturi mill-Mosta u jisimha: L-IMĦALLEF TAL-PRESEPJI. Il-biljetti jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limhalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personalment.

 7. Minn din il-ġimgħa, l-aħwa tal-Mixja Neokatekumenali se jkunu qed iduru d-djar biex jaqsmu l-esperjenza ta’ Alla f’ħajjithom.  Nitlobkom tilqgħuhom għal ftit ħin u tisimgħuhom.  Nitlobkom ixxerrdu l-kelma biex dak li jkun ikun jaf li dawn mhumiex membri ta’ xi setta imma qed jagħmlu dan is-servizz bil-barka tal-Parroċċa.

 8. Nixtiequ navżaw li l-uffiċċju Parrokkjali għal nhar it-Tnejn li ġej biss mhux se jiftaħ.

Avviżi – Il-Ħadd 15 t’Ottubru 2023

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar l-Erbgħa ser issir laqgħa oħra taċ-ċenru tal-Anzjani fis-sala Dun Manwel.  Imexxi din il-laqgħa soċju tal-Museum. Kulħadd huwa mistieden. Ħin fid-8:45 am.

 2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoi wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

 3. Se ssir Ftira Night nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru fis-sala Parrokkjali fis-7:00 pm. Min hu interessat jagħti ismu fis-sagristija.

 4. Se jsir seminar għall-ġenituri flimkien mat-tfal li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof f’Novembru li ġej. Is-seminar se jkun fis-27 ta’ Ottubru fl-iskola St. Michael, Sta. Venera.  Dettalji jitħabbru aktar ‘l quddiem.  Min għadu ma rreġistrax lit-tfal għall-Griżma għandu jiġi fl-uffiċċju Parrokkjali t-Tnejn mid-9:00 am ‘l quddiem u l-Ġimgħa mill-4:30 pm ‘l quddiem.

 5. Nhar it-Tlieta 31 ta’ Ottubru, se ssir il-festa tal-Qaddisin kollha flimkien mat-tfal.  Nistiednu lit-tfal kollha sabiex jiġu lebsin ta’ xi qaddis partikulari u li jkunu jafu xi ħaġa fuqu biex nagħmlu festa sabieħa f’din il-ġurnata tant għażiża għalina lkoll.  Il-quddiesa tkun fis-6:00 pm.

 6. Mix-xahar ta’ Novembru kull nhar ta’ Sibt filgħaxija se nkunu qed nibdew nagħmlu quddiesa għall-familji.  F’din il-quddiesa, it-tfal se jidħlu fis-sala Dun Manwel, fejn se ssir attivita’ apposta għalihom.  Imbagħad jingħaqdu magħna għall-kumplament tal-quddiesa, Nirringrazzja lil dawk li lesti jagħtu servizz mat-tfal waqt din il-quddiesa biex dan ikun mument li jappella aktar għat-tfal.

 7. L-Għaqda Mużikali Marija Immakulata se tkun qed torganizza kors biex dak li jkun, jitgħallem l-arti tal-pittura u disinjar bil-melħ u oġġerri oħra.  In-numru ta’ persuni li jistgħu japplikaw huwa limitat.  Ix-xogħol kollu li jsir waqt il-kors, se jkun imbagħad esebit għall-żmien il-Ġimgħa l-Kbira.

 8. Is-sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala Parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Din se ssir minn grupp ta’ atturi mill-Mosta u jisimha: L-IMĦALLEF TAL-PRESEPJI. Il-biljetti jistgħu jinkisu billi ċċemplu 79797943 jew email: limhalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personalment.

 9. Minn din il-ġimgħa, l-aħwa tal-Mixja Neokatekumenali se jkunu qed iduru d-djar biex jaqsmu l-esperjenza ta’ Alla f’ħajjithom.  Nitlobkom tilqgħuhom għal ftit ħin u tisimgħuhom.  Nitlobkom ixxrrdu il-kelma biex dak li jkun ikun jaf li dawn mhumiex membri ta’ xi setta imma qed jagħmlu dan is-servizz bil-barka tal-Parroċċa.

 10. Il-ġbir tal-weekend li ġej se jmur għax-xogħol li jsir mill-Missio, f’artijiet tal-missjoni.

 11. Nixtiequ navżaw li għal dawn il-ħmistax li ġejjin l-uffiċċju Parrokkjali jkun miftuħ nhar ta’ Tnejn filgħodu bejn 9:00 am u l-10:30 am u l-Ġimgħa mill-4:30 pm sas-5:45 pm biss.

Avviżi – Il-Ħadd 8 t’Ottubru 2023

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija u wara tingħata l-barka.

 2. Nhar il-Ħamis ukoll ikun hawn it-talb tal-Ħniena Divina fil-kappella tas-Sagrament fid- 9.30 am.

 3. Bħala parti mill-Jum Dinji għas-saħħa mentali, nhar il- Ġimgħa ser issir laqgħa nteressanti fuq is-Saħħa Mentali fis-Sala Parrokkjali fis-7.00 pm. Il-kelliem se jkun Dr Vella Baldacchino, Kummissarju għas-Saħħa Mentali . Kull min jattendi jingħata ċertifikat ta’ attendenza.

 4. Ser isir ftira night nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Ottubru fis-sala parrokkjali fis-7 pm . Min hu interessat jagħti ismu fis-sagristija.

 5. Il-Ħadd li ġej se jkun possibbli li tagħmlu żjara fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana bejn it-8.30 am u t-8.00 pm. Hemmhekk se jkun hemm wirja unika f’dak li kien ir-refettorju, jiġifieri l-post fejn kienu jieklu. Kulhadd huwa mistieden. Se jsiru diversi attivitajiet matul il-ġurnata: quddiesa, kuncert fuq l-arpa u żjajjar ggwidati fil-postijiet fejn soltu ma jkunx aċċessibbli għall-pubbliku.  Kulħadd hu mistieden.

 6. Is-Sibt u l-Ħadd 25 u 26 ta’ Novembru se ssir kummiedja fis-sala parrokkjali, relatata ma’ żmien il-Milied. Din se ssir minn grupp ta’ atturi mill-Mosta u jisimha: L-IMĦALLEF TAL-PRESEPJI.  Il-biljetti jistgħu jinkisbu billi ċċemplu 79797943 jew email: limhalleftalpresepji@gmail.com.  Inkella kellmu lili personali.