Avviżi – Il-Ħadd 31 ta’ Marzu 2024

L-Għid il-Kbir

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1. Nhar it-Tnejn fil-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna magħna residenti ta’ Dar il-Wens biex jieħdu l-figolli li ġibtu intom. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita tagħkom.

 2. Minn nhar it- Tlieta se jibda it-tberik tal-Familji. Qed jitqassam fuljett bid-dati kollha u t-toroq tat-tberik. Miegħu se jkun hemm bookmark bid-data ta’ meta jmissha it-triq tiegħek. Min jixtieq ibierek, dak in-nhar li jkun imiss it-triq tiegħek, waħħal din il-bookmark mal-bieb ta’ barra biex inkunu nafu li rridu nħabbtulek. Fejn ma narawx il-bookmark ifisser li dak li jkun ma jixtieqx ibierek. 

  It-Tlieta nbierek Triq Adelaide Cini, Triq Barth u Triq Lunzjata.

  L- Erbgħa Triq Liceo, Triq il-Fatati , Triq Wenzu Mallia

  Il-Ħamis Pjazza Kappillan Muscat, Triq il-kappillan Valletta.

 3. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

 4. Nhar il-Ħadd, it-tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina. Festa li riedna niċċelebrawha Ġesu’ innifsu. Għalhekk fil-5.30 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika. Fis-6.30 pm niċċelebraw il-quddiesa.

 5. Nirringrazzja lil helpers kollha li matul dawn il-jiem taw il-ħin kollu li setgħu biex ikollna ċelebrazzjonijiet sbieh u dinjitużi li żgur ħallew il-frott ġewwa fina. Żgur li ma nistgħux nagħmlu dak li għamilna kieku ma jkunux huma li jagħtu l-ħin tagħhom. Grazzi mill-qalb f’isem il-komunita’ kollha. Grazzi.

 6.  Nitolbu għal ruħ Maria Dolores Mizzi u Margaret Gatt li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 7. Bħal snin oħra, is-Segretarjat Assistenaza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika se jorganizza ĠIMGĦA TA’ SAGRIFIĊĊJU minn nhar il-Ġimgħa tad-Duluri sal-Ġimgħa l-Kbira, jiġifieri bejn il-22 u 29 ta’ Marzu. Għal dan l-iskop, matul dawn id-dati se titqiegħed kaxxa bil-kitba ‘Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju’ biex nitfgħu fiha l-offerti tagħna. Dawn se jmorru sabiex issir ħidma ta’ karita’ ma’ familji u persuni li jeħtieġu diversi forom ta’ għajnuna.

 8. Bħal kull sena se niġbru il-figolli li se jingħataw lill-persuni b’diżabilita’ tal-parroċċa u f’Dar il-Wens, f’quddiesa li ssir l-għada tal-Għid, jiġifieri it-Tnejn 1 t’April fis-6.30 pm.

 9. Nitolbu għal ruħ Salvu Buhagiar li miet matul din il-ġimħha. Agħtih O Mulej il-Mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.