Avviżi – Il-Ħadd 7 t’April 2024

It-Tieni Ħadd tal-Għid – Festa tal-Ħniena Divina

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

 1.  Infakkrukom li llum, hija l-festa tal-Ħniena Divina. Festa li riedna niċċelebrawha Ġesu’ nnifsu. Għalhekk fil-5.30 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika. Fis-6.30 pm niċċelebraw il-quddiesa.

 2. Din il-ġimgħa nkomplu bit-tberik:

  It-Tnejn: Triq Mimosa

  It-Tlieta: Triq Misraħ il-Barrieri, Triq il-Kunzar, Triq Santa Venera, Triq is-Snajja, Triq Roger Debattista

  L- Erbgħa: Triq Oscar Zammit, Triq Ġwann Mamo

  Il-Ħamis: Triq Mons. Depiro, Triq it-Tramm

 3. Nhar l-Erbgħa ser isir laqgħa taċ-ċentru tal-anzjani fid-8.45 am fis-sala Dun Manwel.

 4. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara il-quddiesa tas-6.30 pm

 5. Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ April se ssir ftira night fis-sala parrokkjali u t-Tlieta 23 ta’ April ser isir coffee morning. Biljetti mingħand il-helpers.

 6. Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej se niċċelebraw jum il-Karita’. Għalhekk fil-quddies tas-Sibt 13 t’April u l-Ħadd 14 t’April, il-ġbir se jmur biex ngħinu l-opri ta’ Karita’ fi ħdan il-Knisja.

 7. Nitolbu għal ruħ Guido Vassallo li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.