Avviżi – Il-Ħadd 10 ta’ Marzu 2024

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

 Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il -Ġimgħa, inkomplu bir-4 laqgħa tal-eżerċizzi fis-6.00 pm Via Crucis, 6.30 pm Quddiesa, wara jsir il-ħsieb minn membru tal-MUSEUM u nagħlqu bil-barka Sagramentali. Inħeġġeġ lil kulħadd biex tattendu għal dawn il-laqgħat sbieħ li jagħtuna kuraġġ fil-mixja tagħna wara l-Mulej.

  2. Bħal kull sena se niġbru il-figolli li se jingħataw lill-persuni b’diżabilita’ f’quddiesa li ssir l-għada ta’ l-Għid.

  3. Nhar l-Erbgħa se terġa’ ssir żjara lir-Redentur tal-Isla. Dan minħabba li kien hemm ħafna ma laħqux post biex jiġu magħna. Għalhekk min jixtieq, tħallux għall-aħħar. Fid-9.00 am se titlaq il-private minn quddiem il-Knisja. Fl-10.00 am ikun hemm quddiesa u wara ftit ħin ta’ adorazzjoni mis-superjur Joe Fenech. Min jixtieq jista’ jagħtina ismu fis-sagristija jew ikellem lil helpers .

  4.  Nhar il-Hamis see jkun hemm il-Grupp ta’ talb tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni fid-9.15 am.

  5. Nhar l-Erbgħa 13 ta’ Marzu se terġa’ ssir żjara lir-Redentur tal-Isla. Dan minħabba li kien hemm ħafna ma laħqux post biex jiġu magħna. Għalhekk min jixtieq, tħallux għal aħħar. Fid-9:00 am se titlaq il-private minn quddiem il-Knisja. Fl-10:00 am ikun hemm quddiesa u wara ftit ħin ta’ adorazzjoni mis-superjur Joe Fenech. Min jixtieq jista’ jagħtina ismu fis-sagristija jew ikellem lil helpers.

  6. Nhar il-Ħadd 17 ta’ Frar se jkollna pellegrinaġġ bil-Kurċifiss sabiħ li għandna fil-Parroċċa tagħna. Fil-5.00 pm tibda parata tas-suldati rumani mill-quarters tal-Iscouts lejn il-Knisja. Fil-5.30 pm tibda’ ħierġa l-purċissjoni mill-Knisja. Il-Purċissjoni se tkun akkumpanjata mit-talb u waqtiet minn daqq mill-Banda Immakulata Kuċizzjoni u mill-Iscouts. Għalhekk nistedinkom biex timxu magħna tul it-triq li mhux se tkun twila ħafna. Se ngħaddu minn dawn it-toroq: Manwel Magri, Ġuże’ Pace, Barth, Lord Byron, Franġiskani, Mons. De Piro u Kappillan Muscat. L-aħħar waqfa se tkun fi Pjazza Kappillan Muscat fejn se jkun hemm is-siġġijiet u nagħlqu b’mument qasir ta’ talb. F’dan il-pellegrinaġġ se jieħdu sehem madwar 100 personaġġ. Inħeġġeġ biex speċjalment minn fejn se jgħaddi l-Kurċifiss nixegħlu u nċejnu twieqi u gallariji.  IMPORTANTI TIFTAKRU LI MINĦABBA L-PELLEGRINAĠĠ, IL-ĦADD FILGĦAXIJA MA JKUNX HAWN QUDDIESA FIL-KNISJA, IMMA SE SSIR WAĦDA FIL-11.00 am.

  7. Nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu, tkun festa pubblika ta’ San Ġużepp, se nagħmlu ħin ta’ irtir għall-kulħadd. Stedina speċjali għall-operaturi pastorali tal-Parroċċa (gruppi, ministri tat-tqarbin, animaturi u letturi, kor ecc). Niltaqgħu fl-4.00 pm fil-Katekumenju fejn se nibdew b’mument ta’ talb, kelmtejn minn Mons. Hector Scerri u nagħlqu bil-quddiesa li għaliha nistieden lil dawk li jisimhom għal San Ġużepp. Dak in-nhar il-quddiesa ta’ filghaxija ma ssirx fil-Knisja imma fil-Katekumenju stess.

  8. Biex tiċċelebra il-45 anniversarju mit-twaqqif tagħha, l-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni qed toffri ikla b’xejn lil persuni li joqogħdu weħidhom. Dan se jsir f’Jum l-Omm, Jum il-Missier u fil-Jum tal-festa titulari tagħna. Għalhekk min għandu xi qraba li jixtieq li f’dawn il-ġranet li semmejt, jirċievu d-dar ikla, jew dawk fostkom li jafu lil xi ħadd li jinsab waħdu/weħidha jew koppja anzjani, għandhom jiġbru formola mis-sagristija, jimliha u jġibha l-uffiċċju Parrokkjali. Dan hu mod sabiħ kif inferrħu lil dawk li jgħixu f’solitudni u wkoll biex iħossuhom parti mill-komunita’. Ta’ min ifaħħar din l-inizjattiva li ħadet l-Għaqda Mużikali tagħna.

  9.  Nitolbu għal ruħ Anthony Bugeja, Margaret Vella, Joseph Taliana, Maria Silick li mietu matul din il-ġimgħa . Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.