Avviżi – Il-Ħadd 18 ta’ Frar 2024

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

– Sena Liturġika B

54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta

Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Infakkrukom li matul ir-Randan, kull nhar ta’ Tlieta, il-Ġimgħa u l-Ħadd nitolbu l-Via Crucis fis-6:00 pm. Fil-ġranet l-oħra jingħad ir-rużarju.

  2. Din is-sena, l-Eżerċizzi tar-Randan se jsiru bħas-sena l-oħra , KULL NHAR TA’ ĠIMGĦA  matul ir-Randan,  fis-6:00 pm Via Sagra, 6:30 pm Quddiesa, wara jsir il-ħsieb minn membru tal-MUSEUM u nagħlqu bil-barka Sagramentali. Se nibdew minn nhar il-Ġimgħa.

  3. Kull nhar ta’ Sibt, nistedinkom biex tiġu ftit qabel il-ħin. Fis-5:45 pm nitolbu r-Rużarju, fis-6:10 pm inkantaw is-salmi u fis-6:30 pm quddiesa.

  4. Nhar it-Tlieta 27 ta’ Frar iċ-Ċentru tal-anzjani se jorganiżża ħarġa bil-quddiesa. Sejrin ninviżtaw ir-Rendentur ta’ l-Isla. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Tluq fid-9 am minn quddiem il-knisja. Biljetti mingħand il-helpers.

  5. Matul din il-ġimgħa qed inqassmu fuljett għal kull familja bil-programm tal-attivatijiet kollha tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa. Nistedinkom biex tħarsu lejh u taraw dak kollu li jkun qed isir.

  6. Minn nhar it-Tnejn, għall-kumplament tar-randan, fil-Katekumenju isir it-Talb tat-Tifħir ta’ sbiħ il-jum.  Hija stedina miftuħa għal kulħadd.  Min jixtieq jingħaqad magħna jista’ jattendi.  Nibdew mis-6.15 am sas-7.00 am.

  7. Qed jitqassam ukoll l-Envelope għall-ewwel ġabra tal-Festa titulari. L-envelopes bl-offerti tistgħu twassluhom fil-knisja jew l-uffiċċju parrokkjali jew fil-kaxxa tal-ittri tad-dar parrokkjali, imma xi helpers se jiġu jiġbruhom ukoll id-dar.  Nafda fil-ġenerozita tagħkom biex inkunu nistgħu nagħmlu festa sabiħa lill-Ommna Marija Immakulata. U grazzi lil dawk fostkom li diġa avviċinawni u wasslu l-għotja tagħhom.

  8. Nitolbu għal ruħ Marion Grech li mietet matul din il-ġimgħa.  Agħtiha Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

     

Tags: No tags

Comments are closed.