Avviżi – Il-Ħadd 12 ta’ Frar 2023

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar Il-Ħamis fis-7.00 pm ikun hawn  Adorazzjoni Ewkaristika.
  2. Infakkru lil dawk li ġejjin il-ħarġa għall-Manikata nhar l-Erbgħa biex ikunu hawn fid-8.45 am biex fid-9 am nitilqu.
  3. Nhar il-Ġimgħa se ssir FTIRA NIGHT bit-tombla b’risq il-festa, fis-7 pm fis-Sala Parrokkjali. Biljett mingħand il-helpers sa nhar l-Erbgħa.
  4. Nitolbu għal ruħ, Carmela Zammit li mietet matul din il-ġimgħa.  Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

                                                                      

 

Tags: No tags

Comments are closed.