Avviżi – Il-Ħadd 5 ta’ Frar 2023

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar Il-Ħamis fis-7.00 pm ikun hawn  Adorazzjoni Ewkaristika.
  2. Nhar  il-Ġimgħa hija s-Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fuq gżiritna. Navżaw li l-quddies ikun bħal tal-Ħadd.  Fil-quddiesa tad-9.30 am ġew mistiedna l-membri tal-Parroċċa li jisimhom għal San Pawl.
  3. Navżaw lill-ġenituri li l-Preċett se jiġi ċelebrat nhar il-Ħadd 4 ta’ Ġunju, fil-quddiesa tad-9.30 am. Importanti li l-ġenituri ta’ dawk it-tfal li se jirċievu s-sagrament fil-parroċċa tagħna u għadhom ma rregistrawx lit-tfal tagħhom jiġu jirreġistrawhom fl-uffiċċju parrokkjali kemm jista’ jkun malajr.
  4. Nhar l-Erbgħa  15 ta’ Frar iċ-Ċentru ta’ l-anzjani se jorganizza ħarġa bil-quddiesa għall-anzjani. Sejrin il-Manikata. Tluq fid-9 am minn fejn il-knisja. Biljetti mingħand il-helpers.
  5. Nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Frar se ssir FTIRA NIGHT bit-tombla b’risq il-festa.  Nibdew wara l-quddiesa tas-6.30 pm fis-Sala Parrokkjali. Inħeġġu lil dawk li mhumiex bid-dieta biex jattendu, napprezzaw ikla tipikament Maltija u nieħdu gost flimkien. Biljett mingħand il-helpers.
  6. Infakkrukom li bħalissa qed isir bazaar fis-sala Dun Manwel. Issibu għall-bejgħ preserve u pjanti u ħwejjeg oħra. Għalhekk inħeġġukom biex tiġu tixtru u b’hekk tkunu qed tgħinu lill-Parroċċa.
  7. Nitolbu għal ruħ, Bruno Mifsud li miet matul din il-ġimgħa.  Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.