Avviżi – Il-Ħadd 29 ta’ Jannar 2023

Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

                                                                          

  1. Nhar il-Ħamis niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Fis-6.30 pm ikollna quddiesa biċ-ċerimonja tat-tberik tax-xemgħa.
  2. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  3. Minn nhar is-Sibt li ġej se niftħu l-bazaar fis-sala Dun Manwel. Se jkun hemm preserve u pjanti u ħwejjeg oħra. Għalhekk  inħeġġukom biex tiġu tixtru u b’hekk tkunu qed tgħinu lill-Parroċċa. Filwaqt li nirringrazzjaw lil kull min ġab xi affarijiet għall-bazaar, se nibqgħu nilqgħu preserve u pjanti sa nhar l-Erbgħa.
  4. Nhar il-Ħadd huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, ikollna il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja.
  5. Navżaw lil-ġenituri li l-Preċett se jiġi ċċelebrat nhar il-Ħadd 4 ta’ Ġunju, fil-quddiesa tad-9.30 am. Importanti li l-ġenituri ta’ dawk it-tfal li se jirċievu s-sagrament fil-parroċċa tagħna u għadhom ma rregistrawx lit-tfal tagħhom, jiġu jirreġistrawhom fl-uffiċċju parrokkjali kemm jista’ jkun malajr.
  6. Is-Sibt 4 ta’ Frar se ssir attivita’ fil-Pjazza tal-Każin tal-Banda bl-isem ta’ MEET ME HALF WAY.  Din hija serata ta’ mużika minn persuni ta’ Nazzjonalita’ barranija.  Din l-attivita’ tibda mis-7.00 pm ‘il quddiem.
  7. Is-Sibt 4 ta’ Frar ukoll, fis-sala tal-Parroċċa se ssir ribs night u tombla.  Lejla ta’ ikel u divertiment. Min jixtieq jieħu sehem icempel in-numru 79820728
  8. Il-Ħadd 26 ta’ Marzu se ssir attivita’ kbira mal-Ħamrun kollu bl-isem: KRISTU FI TRIQATNA.  Din se ssir b’kollaborazzjoni mal-Għaqda Mużikali Marija Immakulata, Għaqda Mużikali San Gejtanu, Għaqda Mużikali San Ġużepp, Għaqda Mużikali Ħad-Dingli u banda Scouts tal-Ħamrun, iż-żewg Parroċċi u l-Knisja tal-Franġiskani, il-Kunsill Lokali,  u tant entitajiet oħrajn. Min jixtieq jieħu sehem għandu jagħmel kuntatt fuq 99881876 jew jibghat email: [email protected]
  9. Nitolbu għal ruħ Carmel Muscat u Vanni Laus li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il -mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.