Avviżi – Il-Ħadd 22 ta’ Jannar 2023

It-Tielet Ħadd matul is-Sena A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

                                                                          

  1. Infakkrukom li llejla wara l-quddiesa l-Għaqda Mużikali Marija Immakulata, f’kollaborazzjoni mall-Parroċċa, se ttella’ serata ta’ mużika u drama li fiha se jkun hemm karattri li jinterpretaw l-istorja tal-Parroċċa tagħna: is-Sur Pawlu Burlo’, Dun Edgar Vella u oħrajn.  Din se ssir fl-okkażjoni tal-55 anniversarju tal-Parroċċa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jibqa’ hawn għal din is-serata. 
  2.  Nhar it-Tlieta  se jiġi organizzat coffee morning fis-sala parrokkjali fid-9 am . Biljetti mingħand il-helpers.
  3. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  4. Lejn l-aħħar ta’ Jannar – bidu ta’ Frar se jsir il-Bazaar b’riżq il-Parroċċa.  Għalhekk fil-Knisja se nagħmlu qfief biex min jixtieq jgħin jista’ jġib preserve jew oġġetti ta’ tindif jew pjanti u oġġetti biex ikunu jistgħu jinbiegħu. Il-quddiem xi helpers tal-parroċċa jistgħu jiġu fid-djar biex jitolbu l-għajnuna tagħkom.  Grazzi ħafna.
  5. Il-Ħadd 26 ta’ Marzu se ssir attivita’ kbira mal-Ħamrun kollu bl-isem: KRISTU FI TRIQATNA.  Din se ssir b’kollaborazzjoni mal-Ghaqda Mużikali Marija Immakulata, Għaqda Mużikali San Gejtanu, Għaqda Mużikali San Ġużepp, Għaqda Mużikali Ħad-Dingli u banda Scouts tal-Ħamrun, iż-żewġ Parroċċi u l-Knisja tal-Franġiskani, il-Kunsill Lokali u tant entitajiet oħrajn. Min jixtieq jieħu sehem għandu jagħmel kuntatt fuq 99881876 jew jibghat email: bandakuncizzjoni@hotmail.com
  6. Nitolbu għalruħ Joseph Scerri, Rose Mifsud, u Alfred Xerxen li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.