Avviżi 2 t’Ottubru 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1.  Ix-xahar t’Ottubru huwa x-xahar dedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Matul il-ġimgħa, mit-Tnejn sas-Sibt ir-rużarju jibda jingħad wara l-quddiesa tas-7.15 am. Filgħaxija jingħad kuljum fis-6.00 pm quddiem Ġesu Sagramentat, wara barka Sagramentali u Quddiesa.
  • Nhar il-Ħamis  fil-quddiesa tas-6.30 pm nagħtu bidu għal sena oħra ta’ ħidma pastorali. Inħeġġu speċjalment lil-Lajċi impenjati biex jattendu, biex flimkien nitolbu l-barka ta’ Alla f’dan iż-żmien partikolari biex jgħinna nwettqu il-ħidma pastorali matul din is-sena. Wara l-quddiesa se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali.
  1. Nhar il-Ġimgha hija l-Ewwel Ġimgha tax-xahar u l-festa tal-Madonna tar-rużarju. Se ssir katina ta’ rużarju fil-kappella tal-adorazzjoni. Dawk li jixtiequ jieħdu sehem jagħtu isimhom u l-ħin fis-sagristija. Peress li matul dan ix-xahar il-barka qed tingħata wara r-rużarju ma ssirx adorazzjoni.
  1. Nhar il-Ħadd li ġej fil-quddiesa tad-9.30 am se ssir quddiesa bis-sehem tat-tfal fil-bidu tas-sena Kateketika. Fil-quddiesa se jsir it-tberik tat-tfal u tal-basktijiet ta’ l-iskola. It-tfal u l-ġenituri u għalliema huma mħeġġa li jattendu. Wara l-quddiesa it-tfal se jingħataw tifkira.

 

Tags: No tags

Comments are closed.