Avviżi – Il-Ħadd 9 t’Ottubru 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Illum il-Ħadd, il-quddiesa tad-9.30 am se ssir bis-sehem tat-tfal fil-bidu tas-sena Kateketika. Fil-quddiesa isir it-tberik tat-tfal u tal-basktijiet tal-iskola . It-tfal, il-ġenituri u l-għalliema huma mħeġġa li jattendu. Wara l-quddiesa, t-tfal se jingħataw tifkira u party fis-sala Parrokkjali.
  1. Ix-xahar t’Ottubru, huwa x-xahar tar-Rużarju, għalhekk qiegħed jingħad darbtejn kuljum, mit-Tnejn sas-Sibt wara l-quddiesa tas-7.15 am.  u filgħaxija kuljum fis-6.00 pm, quddiem Ġesu Sagramentat. Wara barka Sagramentali.  Matul dan ix-xahar ma jsirux adorazzjonijiet tal-Ħamis għax tingħata l-barka sagramentali wara r-rużarju.
  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn it-talb tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tat-8.15 am.
  1. Nhar l-Erbgħa 12 t’Ottubru se jsir Coffee Morning għal kulħadd  fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers. Jibda mid-9.00 am ‘il quddiem.
  1. Nhar l-Erbgha wkoll hemm laqgħa għall-koppji tal-Azzjoni Kattolika fil-kamra tal-Legion of Mary, fis-7.00 pm.
  1. It-Tnejn 10 t’Ottubru se jiġi organizzat nofs ta’ nhar ta’ awareness dwar is-saħħa mentali, mid-9.00 am sal-12.00 pm.  Din hija attivita’ bla ħlas u se ssir minn Dr. Claire Axiaq u Ms. Claudia Azzopardi fil-pjazza ta’ quddiem il-Każin tal-Banda. Kulħadd mistieden.
  1. Nixtiequ navżaw li l-kappillan se jibda jkun l-uffiċċju nhar ta’ Tnejn filgħodu bejn 9.00 am u l-10.30 am u l-Ġimgħa filgħaxija mill-4.30 pm – 5.45 pm

 

Tags: No tags

Comments are closed.