Il-Ħadd 5 t’Ottubru 2019 – Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Nhar l-Erbgħa se ssir laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara l-quddiesa tat-8.15 am.
  2. Minn din il-ġimgħa se jibda jsir il-ġbir tal-preserves għall-bazaar tal-parroċċa li se jsir fl-aħħar ta’ Ottubru. Nirringrazzjawkom tal-koperazzjoni tagħkom. Fejn il-bieb ukoll ser ikun hemm qfief fejn tistgħu tpoġġu l-preserves.
  3. Is-Superjur tal-Museum jixtieq javża li millum il-Ħadd  se jibdew il-konferenzi għall-adulti ta’ kull nhar ta’ Ħadd fuq suġġetti reliġjużi varji fil-Museum tas-Subien ta’ Barth Street. Il-ħin ikun fis-6.30 pm. Kulħadd huwa mistieden.
  4. Nhar il-Ħamis se jsir coffee morning b’risq il-parroċċa.  Tluq fid-8.45 am.
  5. Se ssir ħarġa bil-quddiesa organizzata mis-Social Club tal-anzjani nhar l-Erbgħa 23 ta’ Ottubru. Inżuru l-Museum tal-knisja ta’ Ħaż-Żabbar. Biljetti mingħand il-helpers.
  6. Il-Ġabra għall-Art Imqaddsa laħqet €760. Nirringrazzjaw lil kulħadd.
  7. Bħalissa qed jinħass nuqqas ta’ voluntiera għat-tindif tal-knisja.  Napprezzaw ħafna jekk hawn min jista’ joffri xi ftit tal-ħin fil-ġimgħa preferibbilment il-Ġimgħa jew is-Sibt.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *