Il-Ħadd 13 ta’ Ottubru 2019 – It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00p.m., fiċ-Centru Soċjali ta’ l-Irġiel,  ikun hawn  il-laqgħa minn koperatur tal-Museum għall-kulħadd.
  2. Nhar il-Ħadd li ġej se niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja. Għalhekk il-ġbir kollu ta’ nhar il-Ħadd li ġej se jmur għall-Missjoni tal-Knisja Kattolika. Infakkarkom ukoll fl-envelopes li tqassmu fid-djar tagħkom biex  iġġibuhom il-Knisja jew l-uffiċċju parrokkjali. Se jkun hemm ukoll kalendarji għall-bejgħ.
  3. Mill-Ġimgħa 25 ta’ Ottubru se jkollna l-bazaar tal-parroċċa. Tistgħu tgħinu billi iġġibu xi preserves u  tpoġġuhom fil-qfief li hemm fejn il-bibien. Il-Helpers tal-parroċċa qed jiġbru wkoll mid-djar.
  4. Ser isir ħarġa bil-quddiesa organizzata mis-Social Club tal-anzjani nhar il-Erbgħa 23 ta’ Ottubru. Inżuru wkoll il-Mużew tal-knisja ta’ Ħaż-Żabbar. Biljetti mingħand il-helpers.
  5.  Il-Kor Parrokkjali jixtieq jistieden kemm irġiel u kemm nisa biex jidhlu fil-Kor. Il-Kor jiltaqa’ kull nhar t’ Erbgħa għar-rehearsals u dawk li huma interessati jistgħu jiġu nhar l-Erbgħa fis-7.00 pm.
  6. F’għeluq il-100 sena tat-trasport tal-vdalijiet tal-Venerabbli Adelaide Cini ġewwa l-kappella tal-istitut Cini, Mons. Arċisqof se jiċċelebra quddiesa fl-istess istitut nhar it-Tlieta li ġejjin fis-7.00 pm. Kulħadd mistieden.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *