Il-Ħadd 4 t’Awwissu 2019 – It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Avvizi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara il-quddiesa tas-6.30 pm immexxija mill-Grupp Ħniena Divina.
  2. Nhar is-Sibt ser isir talb għal qdusija tal-kleru fil-Knisja Parrokkjali , Iklin fid-9.00 pm.
  3. Nitolbu għal ruħ Wistin  Galea li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *