Il-Ħadd 11 t’ Awwissu 2019 – Id-Dsagħtax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Avvizi

  1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00 pm., fiċ-Ċentru Soċjali ta’ l-Irġiel,  ikun hawn  il-laqgħa minn koperatur tal-Museum għal kulħadd.

2. Nhar it-Tlieta fis-1.30 pm ser issir ħarġa għal Birżebbuġa.  Biljetti mingħand helpers.

3. Nhar  il-Ħamis hija s-Solennita’ tat-Tlugħ fis-Sema ta’ Ommna Marija. Infakkru li hija festa bl-obbligu tal-quddies bil-ħinijiet  bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

4. Nhar Il-Ġimgħa jaħbat  is-56 sena minn mindu infetħet  il-knisja tagħna u saret fiha l-ewwel quddiesa li mexxiha l-Isqof Emanuel Galea. Nirringrazzjaw lil Mulej tal-ġid kollu li sar f’din il-knisja.

5. Wasal Kliem –il Ħajja ta’ Settembru – Diċembru . Nitolbu lid-distributuri biex jiġu jiġbruhom mil-uffiċċju parrokkjali.

6. Nitolbu għal ruħ Emanuel Vasssallo li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *