Il-Ħadd 30 t’Awwissu 2020 – It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avvizi

  1. Nhar il Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar,  ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Nhar il-Ħadd li ġej ikun l-ewwel Ħadd tax-xahar u għalhekk, nagħmlu l-Ġabra Speċjali għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Il-ġimgha li għaddiet installajna sistema ġdida ta’ Alarm fil-Knisja li ġiet tiswa €3263. Napprezzaw kull għajnuna għal dan il-proġett li huwa investiment importanti għas-sigurta’ kemm tal-Knisja u kemm tad-Dar u l-Uffiċċju Parrokkjali.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *