Il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020 – It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi

  1.  Nhar it-Tlieta niċċelebraw il-Festa tat-Twelid ta’ Ommna l-Verġni Marija.  Għalkemm ma hix ġurnata tal-obbligu u tal-quddies, tajjeb li nqaddsu dan il-Jum għażiż bil-quddiesa.  Il-ħinijiet ikunu bħal ta’ matul il-ġimgħa.
  2. Nhar il-Ħamis, ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  3. Nixtiequ navżaw li is-Sagrament tal-Griżma din is-sena se jiġi amministrat nhar il-Ħadd 25 t’Ottubru fil-quddiesa tad-9:30 am.  Importanti ħafna li l-ġenituri jirreġistraw it-tfal tagħhom fl-uffiċċju Parrokkjali u jġibu magħhom: a) il-karta tal-Parrini, b) iċ-ċertifikat tat-twelid tat-tfal u c) iċ-ċertifikat tal-magħmudija jekk ma jkunux tgħammdu f’din il-parroċċa.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *