Avviżi – Il-Ħadd 30 t’Ottubru 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

Il-Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

                                                                          

  1. Nfakkrukom li llum il-Hadd se jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma ta’ l-Isqof fil-quddiesa tad-9.30 am għalhekk il-quddiesa tal-11 am se tkun fil-11.15 am.
  2. Nhar it-Tnejn ser isir adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm bħala riparazzjoni għall-offiżi li l-Mulej jirċievi.
  3. Nhar it-Tlieta festa tal-qaddisin kollha se ssir quddiesa apposta għat- tfal.  Il-quddiesa se tkun fis-6 pm. Inħeġġu l-ġenituri biex iġibu t- tfal libsin ta’ xi qaddis. Wara tfal se jingħatalhom xi ħaġa tajba.  Għalhekk dakinhar ir-rużarju se jkun fil-5.30 pm.
  4. Nhar  l-Erbgħa 2 ta’ Novembru ssir it-Tifkira Solenni ta’ ħutna l-mejtin. Il-ħinijiet tal-Quddies ikunu: Filgħodu fiss-6.15; 6.45; 7.15; 7.45 u fit-8.15 am . Filgħaxija jkollna rużarju fis-6.00 p.m. u fis-6.30 p.m. quddiesa  għall-erwieħ tal-parruċċani li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra.
  5. Nhar il-Ħamis jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7 pm fis-Sala Dun Manwel.
  6. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  7. Nhar il-Ħadd huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar għalhekk il-ġabra tkun għal bżonnijiet tal-knisja.
  8. Nhar l-Erbgħa 9 ta’ Novembru ser isir ħarġa bil-quddiesa għaċ-Ċimiterju ta’ Wied Għammieq. Nitilqu fid-9 am minn fejn il-knisja. Wara nibqgħu sejrin nieħdu xi ħaġa flimkien.  Biljetti mingħand il-helpers jew l-uffiċċju parrokkjali.  

 

Tags: No tags

Comments are closed.