Avviżi – Il-Ħadd 6 ta’ Novembru 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

                                                                          

  1. Minn għada t-Tnejn se jibda l-booking għall-intenzjonijiet tal-quddies tas-sena 2023. Il-booking se jsir it-Tnejn mid-9.00 am u il-Ħamis u l-Ġimgha fl-4.00 pm. Infakkru li t-Tlieta, il-Ħamis u s-Sibt ma nibbukkjawx quddies. Importanti li ġġibu bil-miktub l-ismijiet għal min tkun l-intenzjoni tal-quddies, id-data u f’liema ħin tal-quddiesa
  2. Nhar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikun hawn adorazzjoni ewkaristika animata mill-Kappillan.
  3. Il-ġabra li saret għall-missjoni kienet ta’ elf u tlett mitt euro (€1300). Nirringrazzjawkom għall-ġenerożita tagħkom.
  4. Nhar il-Ħadd 13 ta’ Novembru se jkollna okkażjoni sabiħa għall-festa ta’ San Martin.  Parata mill-Iscouts mat-toroq tal-Parroċċa.  It-tfal mistiedna u niltaqgħu quddiem il-Knisja fid-8.45 am biex nilqgħu lil San Martin u mbagħad nidħlu għal quddiesa tad-9.30 am.
  5. Nhar it-Tlieta 15 ta’ Novembru ser isir coffee morning fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers .
  6. Nitolbu għal ruħ Tessie Fenech u Joseph Borg li mietu matul din il-ġimgħa.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.