Avviżi 4 ta’ Settembru 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

 It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-sena Ċ   

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il-Ħamis  niċċelebraw is-Solennita’ tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Għalkemm mhux ġurnata tal-obbligu tal-quddies, inħeġġu lil kulħadd sabiex inqaddsu dan il-Jum bil-quddiesa. Il-ħinijiet ikunu bħal ta’ matul il-ġimgħa. Dak inhar filgħaxija ma jkunx hawn adorazzjoni ewkaristika.
  2. Nitolbu għal ruħ Teresa Bajada u Emmanuel Calleja li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.