Avviżi 28 t’Awwissu 2022

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

Il-Ħadd 28 ta’ Awissu 2022

 It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-sena Ċ   

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

  1. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikollna Adorazzjoni Ewkaristika.
  2. Nhar il-Ħadd li ġej ikun l-ewwel Ħadd tax-xahar u se nagħmlu ġabra speċjali b’risq il-parroċċa.
  3. Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina s-sena li ġejja huma mitluba li jmorru l-Museum tal-Bniet, Triq Villambrosa, nhar it-Tlieta 13 ta’ Settembru jew il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru  bejn 5.15 pm u 6.15 pm biex jiktubuhom għal-lezzjonijiet tal-Katekizmu. Fin-Notice Board hemm ukoll l-iskeda l-ġdida tad-dutrina tal-bniet.
  4. Nitolbu għal Mary Scerri u Marisa Buttigieg li mietu matul dawn il-ġranet.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
  5. Ninfurmawkom li Mons. Arċisqof innomina lil Fr Franco Fenech bħala l-kappillan il-ġdid ta’ din il-parroċċa. Fr Franco għandu 56 sena u sar saċerdot 28 sena ilu.

Tags: No tags

Comments are closed.