Il-Ħadd 31 ta’ Jannar – Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena B

Avviżi

  1. Minn nhar it-Tnejn fis-7.00 pm se tibda’ l-Katekeżi għal kulħadd fil-Katekumenju, wara l-Knisja Parrokkjali.
  2. Nhar it-Tlieta niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Fis-6.30 pm ikollna quddiesa biċ-ċerimonja tat-tberik tax-xemgħa .
  3. Nhar Il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar.  Fis 6.30 pm quddiesa u wara Adorazzjoni Ewkaristika.
  4. Nhar il-Ħadd huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, ikollna l-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja.
  5. Nhar il-Ħamis 11 ta’ Frar ikun Jum il-Morda u l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes se ssir quddiesa apposta għall-anzjani fid-9.30 am.
  6. Is-superjur tal-Museum jixtieq jinforma lill-genituri li se jibdew joffru laqgħat tal-katekiżmu online għal dawk t-tfal li twieldu bejn s-snin 2010 u 2014 li qegħdin bejn it-Tieni u l-Ħames Sena tal-Katekeżi (Year 3 sa Year 6 tal-Iskola). Huwa importanti ħafna li t-tfal kollha ta’ l-inqas isegwu l-lezzjonijiet online li qed ikunu mniżżlin fir-rassenja u li għalihom tirċievu link apposta. Għalhekk napprezzaw li sa nhar it-Tlieta li ġejjin timlew din il-formola li tridu tagħmluha online u li ssibuha fuq il-facebook tal-Museum. (Dawk li jixtiequ jistgħu jieħdu din  il-link mis-sagristija).
  7. Navzaw lill-ġenituri li l-Preċett se jiġi ċċelebrat nhar il-Ħadd 30 ta’ Mejju, filwaqt li l-Griżma ta’ l-Isqof se nagħmluha l-Ħadd 27 ta’ Ġunju fil-quddiesa tad-9.30 am. Importanti li l-ġenituri ta’ dawk it-tfal li se jirċievu s-sagrament fil-parroċċa tagħna jirreġistrawhom lit-tfal fl-uffiċċju parrokkjali sa nhar it-Tnejn 15 ta’ Frar.
  8. Nitolbu għal ruħ Polly Bezzina u Joseph Markett  li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.