Il-Ħadd 7 ta’ Frar 2021 – Il-Ħames Ħadd matul is-Sena B

  1. Nhar  l-Erbgħa  hija il-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Navżaw li l-quddies ikun bħal tal-Ħadd.  Fil-quddiesa tad-9.30am se jkunu mistiedna l-parruċċani li jisimhom għal San Pawl.
  2. Nhar il-Ħamis huwa Jum il-Morda u l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Għal din l-okkażjoni se niċċelebraw quddiesa għall-anzjani fid-9.30 am.
  3. Il-Ħamis fis-7.00 pm jkollna Adorazzjoni Ewkaristika.
  4. Navżaw lill-ġenituri li l-Preċett se jiġi ċċelebrat nhar il-Ħadd 30 ta’ Mejju, filwaqt li l-Griżma ta’ l-Isqof se nagħmluha l-Ħadd 27 ta’ Ġunju fil-quddiesa tad-9.30 am. Importanti li l-ġenuturi ta’ dawk it-tfal li se jirċievu s-sagrament fil-parroċċa tagħna jirreġistraw lit-tfal fl-uffiċċju parrokkjali mill-iktar fis possibbli.
  5. Nhar it-Tnejn 15 ta’ Frar fis-7.00 pm fil-Knisja se ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jagħmlu l-preċett.
  6. Nitolbu għal ruħ Maria Dolores Muscat u Rosaria Azzopardi li mietu din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.