Il-Ħadd 28 t’April 2019 – It-Tieni Ħadd tal-Għid – Festa tal-Ħniena Divina


AVVIŻI 

  1. Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji: It-Tnejn: Triq Misraħ il-Barrieri It-Tlieta:Triq Ċensu Bugeja.      Il-Ħamis fid-9.00am filgħodu: Triq id-Duluri (il-parti bejn triq Manwel Magri u Triq Indri Cilia). Il-Ġimgħa filgħaxija: Triq Ġwann Mamo, Triq is-Snajja u Triq Roger Debattista.
  2. Infakkru li x-xahar ta’ Mejju, hu ddedikat lill-Madonna u għalhekk inħeġġukom biex tgħidu ir-rużarju kuljum  flimkien mal-familji tagħkom. Fil-Knisja Parrokkjali matul dan ix-xahar se jingħad rużarju meditat fis-6 ta’ filgħaxija. Nhar ta’ Sibt u Ħadd ma jingħadx peress li nagħmlu l-Via Lucis.
  3. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  4. Wasal Kliem il-Ħajja. Nitolbu d-distributuri biex jiġbruhom mill-uffiċċju parrokkjali it-Tnejn filgħodu.
  5. Nhar il-Ħadd huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, il-ġbir tal-quddies kollu jmur għall-festa parrokkjali.
  6. Nitolbu għal ruħ Paul Barbara li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *