Il-Ħadd 27 ta’ Ottubru 2019 – It-Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Illum se jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma fil-quddiesa tad-9.30 am minn Mons. Arcisqof Charles Scicluna. 
  2. Nhar il- Ġimgħa huwa 1 ta’ Novembru  l-festa tal-qaddisin kollha u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Ir-rużarju ikun fis-6 pm. Wara l-quddiesa ikun hemm adorazzjoni Ewkaristika.
  3. Nhar  is-Sibt 2 ta’ Novembru ssir it-Tifkira Solenni ta’ ħutna l-mejtin kollha. Il-ħinijiet tal-Quddies ikunu: fis-6.15; 6.45; 7.15; 7.45 u fit-8.15 am . Filgħaxija jkollna rużarju fis-6.00 p.m. u fis-6.30 p.m. quddiesa  għall-erwieħ tal-parruċċani  li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra.
  4. Nhar il-Ħadd li ġej huwa l-ewwel Ħadd tax-xahar, issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja.
  5. Nhar il-Ħadd fit-tifkira tal-75 anniversarju meta l-Istatwa Titulari tal-Kunċizzjoni ta’ Bormla kienet meħuda fil-Knisja ta’ Sant’ Elena Birkirkara fi żmien il-gwerra, se jsir pellegrinaġġ bl-istatwa tal–Kunċizzjoni minn Bormla għall-Birkirkara.  Dakinhar għall-ħabta tal-10.15 am il-pellegrinaġġ se  jieqaf  quddiem il-knisja Parrokkjali tagħna u se jsir programm żgħir ta’ talb u kant Marjan. Kulħadd hu mistieden jattendi.
  6. Infakkrukom fil-bazaar li qed isir fiċ–ċentru parrokkjali. Għalhekk  inħeġġukom biex wara l-quddiesa tmorru tixtru u tgħinu lill-knisja.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *