Il-Ħadd 21 ta’ April 2019 L-Għid il-Kbir


Avviżi

  1. Issa li ħriġna l-ktieb tat-talb tal-Via Lucis, mil-lejla se tibda tingħad il-Via Lucis fis-6 pm minflok ir-rużarju. Din se tibda tingħad matul is-Sibtijiet u l-Ħdud ta’ wara l-Għid sal-Pentecoste, filwaqt li  nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa issir wara l-quddiesa biex fis-6.00 pm jingħad xorta r-rużarju.
  2. Nhar it-Tnejn fil-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna magħna persuni bi bżonnijiet speċjali fejn wara se tingħatalhom figolla kull wieħed.
  3. Nhar it-Tnejn jibda t-tberik tal-Familji:. It-Tnejn filgħaxija: Triq Villambrosa. It-Tlieta filgħodu: Triq il-Kunċizzjoni, Triq Indri’ Cilia u Triq il-Ferrovija. It-Tlieta filgħaxija: Triq il-Franġiskani . L-Erbgħa filgħaxija: Triq Manwel Magri u Triq Ġuże’ Maria Camilleri. Il-Ħamis filgħodu: Triq Edgar Vella, Triq Vitale u Triq Pawlu Burlo’, Sqaq il-Għajn u Sqaq id–Duluri. Il-Ġimgħa filgħaxija: Triq Mons Depiro u Pjazza Kappillan Muscat.  It-Tberik filgħodu jibda fid-9.00 am u filgħaxija jibda fl-4.30 pm
  4. Nhar it-Tlieta ser issir adorazzjoni mmexxija mill-Grupp ta’ Talb San Franġisk fis-7.00 pm fil-Kappella tal-Adorazzjoni .
  5. Nhar l-Erbgħa, wara l-quddiesa tat-8.15 am, se ssir laqgħa tas-Social Club tal-anzjani.
  6. Nhar il-Hamis se jkun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  7. Nhar il-Ħamis se jiġi organizzat coffee morning b’risq il-Parroċċa. Biljetti mingħand il-helpers.
  8. Nhar il-Ħadd, it-tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina.  Fil-5.30 pm tibda l-Adorazzjoni, fis-6.10 pm ikollna l-Għasar kantat. U wara quddiesa fis-6.30 pm.
  9. Nhar l-Erbgħa u nhar il-Ħamis ser isir bazaar fil-bitħa tal-iskola tas-Sorijiet tal-Eġittu, Triq Villambrosa. Il-qliegħ imur biex jgħinu il-missjonijiet tagħhom barra minn Malta.
  10. Id-dħul mill-Cake Sale għall-Puttinu Cares  li għamilna l-ġimgħa li għaddiet tammonta għal €2000  . Nirringrazzjaw lil dawk kollha li offrew il-cakes, taw id-donazzjonijiet u xtraw l-oġġetti li kienu għall-bejgh kif ukoll lil-helpers li taw l-għajnuna. Nirringrazzjaw ukoll lil dawk kollha li ġabulna l-figolli li se nagħtu fil-quddiesa tat-Tnejn filgħaxija.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *