Il-Ħadd 16 ta’ Frar, 2020 – Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A

                                              

                                                

 AVVIŻI

  1. Nhar l-Erbgħa  ser isir ħarġa bil-quddiesa fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi organizzata miċ-Ċentru ta’ l-anzjani. Tluq fid-8.45 am. Aktar tagħrif u biljetti mingħand il-helpers.
  2. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-adorazzjoni Ewkaristika.
  3. Nhar il-Ġimgħa  fis-7.30 pm  fis-Sala parrokkjali se ssir attivita’ soċjali b’risq il-festa parrokkjali.  Aktar dettalji u biljetti mingħand il-helpers.
  4. Nixtiequ navżaw lil dawk li huma interessati jiġu it-tour għad-Dolomiti bejn 31 t’ Awissu u 7 ta’ Settembru  li jridu jagħmlu l-booking mhux aktar tard mill-Erbgħa 26 ta’ Frar.
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *