Avviżi – Il-Ħadd 30 ta’ Lulju 2023

Is-Sbatax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊ

  1. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, għalhekk  ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Nhar il-Ġimgħa li għaddiet, ‘il fuq minn 100 żgħażugħ mill-Parroċċa tagħna marru ġewwa l-Portugal għal laqgħa taż-żgħażagħ mal-Papa Franġisku.  Nitolbu għalihom biex din il-laqgħa ma tkunx biss avventura, imma tħalli l-frott gewwa fihom.  Jalla l-preżenza tagħhom hemmhekk tati tama lil Knisja u jekk il-Mulej qed isejjaħ lil xi ħadd minnhom għall-ħajja saċerdotali u reliġjuża, ma jibżgħux jgħidulu iva.
  3. Din il-ġimgħa komplew jidħlu donazzjonijiet għar-restawr tal-vara titulari tagħna. Kellna donazzjoni ta’ €500, 2 ta’ €100, u 2 ta’ €50. Sa issa nġabret is-somma ta’ €2485.  Grazzi mill-qalb u nħeġġeġ biex inkomplu nagħtu li nistgħu ħalli nkopru s-somma meħtieġa ta’  €9000.  Grazzi.
  4. Nitolbu għal ruħ Vincenza Fenech , Maria Preca u  Cetta Custo’  li mietu matul din il-gimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.