Avviżi – Il-Ħadd 23 ta’ Lulju 2023

Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊ

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Din il-ġimgħa komplew deħlin donazzjonijiet għar-restawr tal-Vara titulari. Kellna donazzjoni ta €300, 2 donazzjonijiet ta’ €100, 5 donazzjonijiet ta’ €50, donazzjoni ta’ €25, 2 donazzjonijiet ta’ € 20, u donazzjoni ta’ €10.  Sa issa ġbarna s-somma ta’ €1550.   Grazzi mill-qalb tal-ġenerożita’ tagħkom u li qed tagħmlu possibbli r-restawr ta’ din l-opra tant għall-qalbna.
  3. Nitolbu għal ruħ Pio Gusman li miet matul din il-ġimgħa . Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.