Avviżi – Il-Ħadd 6 t’Awwissu 2023

It-Tmintax-il Ħadd matul is-Sena

– Sena Liturġika A


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻI TAL-PARROĊĊ

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Din il-ġimgha komplew jidħlu donazzjonijiet għar-restawr tal-Vara Titulari tagħna. Kellna donazzjoni ta’ €500, 2 donazzjonijiet ta’ €100, 4 donazzjonijiet ta’ €50, donazzjoni ta’ €40 u 3 donazzjonijiet ta’ €20.  Sa issa nġabret is-somma ta’ €3535.  Grazzi mill-qalb lil kulħadd u nħeġġeġ sabiex inkomplu nagħtu mill-aħjar li nistgħu sabiex lejn il-festa liturġika tal-Immakulata Kunċizzjoni f’Diċembru li ġej, nilqgħu lura fostna il-Madonna fil-Parroċċa tagħna.
  3. Nitolbu għal ruħ Joseph Hili, Eugenio Agius, Teresa Micallef li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.