Avviżi – Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru 2022


54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent Sena A

AVVIŻI TAL-PARROĊĊA

                                                                          

  1. Matul din il-ġimgħa nkomplu bin-Novena tal-Milied wara l-quddiesa ta’ filgħaxija nkantaw il-kurunella tal-Bambin Ġesu. Inħeġġukom biex tattendu għan-novena ħalli nagħmlu mill-Milied, festa spiritwali.
  2. Nhar il-Ħamis issir l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  3. Nhar is-Sibt, il-Vġili tal-Milied, fi-6.00 pm nieħdu sehem fil-purċissjoni bil-Bambin, li se tibda’ mill-Mużew tas-subien fi Triq Kanonku Bonnici, tgħaddi għall-Triq Barth, Triq Brighella, Triq Santu Wistin u Triq il-Kbira San Ġużepp, Triq il-Ferrovija, Triq Indri Cilia, Triq Manwel Magri u nidħlu hawnhekk fil-Knisja tagħna fejn jittellgħa programm żgħir ta’ kant u poeżiji. Kulħadd huwa mistieden speċjalment nħeġġu l-ġenituri biex jieħdu t-tfal tagħhom.
  4. Aktar tard  Fil-10.45 pm  pm tibda l-Velja tal-Milied.  Din is-sena il-Velja se tieħu forma differenti aktar ħajja.  Għandna persuna professjonali li kiteb apposta 3 sketches b’temi u messaġġ attwali ħafna.  L-Isketches se jkunu mżewwqa b’kant mill-Kor u mit-tfal.  Fil-12.00 am (nofsilejl) tibda’  Quddiesa Solenni, li fil-bidu tagħha issir il-piedka minn żewġ abbatini aħwa. Wara l-quddiesa nkomplu naqsmu l-awguri tagħna għall-Milied billi nieħdu xi ħaġa flimkien.Nhar il-Erbgħa 28 ta’ Diċembru se ssir quddiesa fid-9.30am bil-priedka tat-tfal li  li tkun saret lejliet il-Milied. Mistiedna speċjali l-anzjani tal-Parroċċa fis-sala tal-mixja Neokatekumenat wara l-knisja. Wara nieħdu xi  ħaġa flimkien.
  5. Nixtieq nirringrazzja lil dawk li diġa ġabu l-envelop bl-għotja tagħkom għall-l-istrina tal-Parroċċa. Napprezzaw jekk dawk fostkom li għadhom ma ġabuhomx, iġġibuhom fl-uffiċċju parrokkjali jew fis-sagristija jew tibgħatuhom ma’ persuna ta’ fiduċja tagħkom.
  6. Inħeġġukom ukoll biex iżżommu l-bolol użati u ġġibuhom magħkom għaliex dawn qed jinġabru biex jinbiegħu u jintbagħtu flus il-missjoni.  Tistgħu iġġibuhom hawn fil-Knisja maghkom.
  7. Nitolbu għal ruħ Ġuża Montebello u Mary Burlo’ li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

 

Tags: No tags

Comments are closed.