Il-Ħadd 26 ta’ Diċembru 2021 – Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi – Sena Ċ

                                                                        

                                                   

Avvizi

  1. Nhar l-Erbgħa  se ssir quddiesa fid-9.00 am bil-priedka tat-tifla li saret fil-lejl tal-Milied. Mistednin speċjali l-anzjani tal-parroċċa.
  2. Nhar il-Ġimgħa  hu l-aħħar jum tas-sena, fis-6.30 p.m. ikollna l-quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għall-grazzji kollha li sawwab fuqna matul din is-sena. Fl-10.00 pm niftħu l-knisja u fl-10.15 pm ikollna l-aħħar Quddiesa tas-sena. Fil- 11.00 pm Adorazzjoni u nibdew is-sena l-ġdida bil-Barka Sagramentali f’nofs il-lejl.
  3. Nhar is-Sibt l-ewwel tas-Sena, hija l-Festa ta’ Marija Omm Alla. Il-quddies jkun bħal tal-Ħadd. Fil-Quddies kollu ssir il-ġabra strina għall-bżonnijiet tal-Parroċċa. Dakinhar ukoll huwa l-Erbgħa u Ħamsin (54) anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa.
  4. Il-Moviment ta’ Kana qed jistieden lil dawk il-koppji li żżewwġu matul din is-sena għall-quddiesa nhar is-Sibt 8 ta’ Jannar fis-5.45 p.m. fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Fl-aħħar tal-quddiesa, Mons. Arċisqof jiltaqa’ mal-koppji personalment u jagħtihom tifkira. Is-Sibt ta’ wara fil-15 ta’ Jannar, se ssir il-quddiesa għal dawk il-koppji għarajjes li se jiżżewġu matul l-2022. Din ukoll tkun fis-5.45 p.m. fil-Konkatidral u anke hawn l-Arċisqof jiltaqa’ mal-koppji u jagħtihom tifkira. Dawk il-koppji li jixtiequ jattendu għandhom jibgħatu email billi jidħlu fil-website tal-Moviment ta’ Kana.
  5. Nitolbu għal ruħ ta’ Diane Camilleri u Marianna Chircop li mietu matul din il-ġimgħa. Aghtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.