Il-Ħadd 16 ta’ Jannar 2022 – It-Tieni Ħadd matul is-sena Ċ

                                                                           

                                  

Avvizi

  1. Nhar il-Ħamis jkun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Il-Ġabra Strina li għamilna fil-quddies tal-weekend tal-Ewwel Ħadd tas-sena ammontat għal €944. Nirringrazzjaw lil kulħadd.
  3. Nitolbu għal ruħ Andreana Zammit li mietet matul din il-ġimgħa. Aghtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.