Il-Ħadd 23 ta’ Jannar 2022 – It-Tielet Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi

  1. Il-Ħamis fis-7.00 pm ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika.
  2. Nitolbu għal ruħ, Nazzareno Grech li miet matul din il-ġimgħa.  Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.