Il-Ħadd 2 ta’ Jannar 2022 – Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena Ċ

                                                                

Avvizi

  1. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara il-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Nitolbu għal ruħ Victor Attard li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.