Il-Ħadd 9 ta’ Jannar 2022 – Il-Magħmudija tal-Mulej – Sena Ċ

Avvizi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Nitolbu għal ruħ ta’  Emmanuel Attard , Emmanuel Doublet u Evelyn Grech  li mietu  matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Comments are closed.