Inroddu ħajr lil Dun Mario Mifsud u nilqgħu l-aħbar tal-ħatra tas-Sitt Kappillan ta’ din il-Parroċċa.

This image has an empty alt attribute; its file name is watrmarkparr.jpg

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI      
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10,
Malta
Tel: 21232643

AVVIŻ TAL-PARROĊĊA

Inroddu ħajr lil Dun Mario Mifsud tal-Ġid

li twettaq fil-Ħidma Pastorali tiegħu

f’din il-Parroċċa

Nilqgħu b’ferħ l-aħbar tas-Sitt Kappillan

ta’ din il-Parroċċa

Kappillan ġdid għall-parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni fil-Ħamrun

L‑Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Franco Fenech bħala kappillan tal‑parroċċa tal‑Immakulata Kunċizzjoni fil‑Ħamrun.

Dun Franco twieled fis‑27 ta’ Lulju 1966 f’Tal‑Pietà u rċieva l‑edukazzjoni primarja fl‑iskola statali tal‑Marsa, is‑sekondarja fil‑Liċeo tal‑Ħamrun, u l‑postsekondarja fil‑Kulleġġ De La Salle fil‑Birgu.  Fi Frar 1986 daħal mal‑Patrijiet Franġiskani Kapuċċini u rċieva l‑formazzjoni reliġjuża f’Pesaro l‑Italja. Dun Franco għamel l‑istudji tiegħu fis‑Seminarju ta’ Fano, li hu affiljat mal‑Università tal‑Lateran f’Ruma. Huwa għamel il‑professjoni reliġjuża fis‑7 ta’ Jannar 1993 u ġie ordnat djaknu xahrejn wara.

Dun Franco ġie ordnat saċerdot fit‑8 ta’ Lulju 1994. Wara l‑ordinazzjoni kompla l‑istudji tiegħu fl‑Università Gregorjana f’Ruma, l‑Italja. Huwa beda l‑ħidma pastorali tiegħu bħala animatur vokazzjonali fi ħdan l‑Ordni Franġiskan, kien direttur tal‑postulanti u tal‑postnovizzi, mexxa dar tat‑talb fil‑Wardija, serva wkoll  bħala viċi kappillan tal‑parroċċa ta’ Lourdes f’San Ġwann, u kien membru tal‑komunità parrokkjali ta’ Marija Regina fil‑Marsa.

Bejn l‑2002 u l‑2015, Dun Franco kien il‑kappillan tal‑Faċilità Korrettiva ta’ Kordin u huwa wkoll il‑fundatur tal‑Fondazzjoni RISe, li toffri programm residenzjali ta’ rijabilitazzjoni għall‑priġunieri. Fl‑2015 beda jaħdem pastoralment fl‑Isptar Mater Dei u fl‑2018 beda jservi fil‑parroċċa Sant’Andrija f’Ħal Luqa.

Il‑parroċċa tal‑Immakulata Kunċizzjoni fil‑Ħamrun tiġbor fiha madwar 4,560 persuna.

Tags: No tags

Comments are closed.