Il-Ħadd 6 ta’ Diċembru 2020 – It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena B

Avvizi

  1. Nhar it-Tnejn lejliet il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni ir-Rużarju jkun fis-5.45 pm, ħsieb fuq il-ħajja ta’ Marija, Kurunella u kant  tal-Ewwel Għasar tal-Kunċizzjoni. Fis-6.30 pm quddiesa. Wara l-quddiesa se nagħmlu velja ta’ talb bi ftit riflessjonijiet fuq Maria.
  2. Nhar it-Tlieta hija  l-festa liturġika tal- Immakulata Kunċizzjoni, il-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fit- 8.45 am se jsir it-Tifħir ta’ sbieħ il-Jum kantat. Fillgħaxija fis–5.45 pm Rużarju meditat, fis-6.10 pm Ċelebrazzjoni tat-Tieni Għasar u fis-6.30 pm quddiesa kantata mmexxija minn Patri Pawl Galea OFM, Gwardjan tal-Patrijiet Franġiskani. Dak inhar ukoll se nkunu qed jinbiegħu Ponsietti  fejn il-knisja. Il-qliegħ imur għall-knisja.
  3. Nhar il-Ħamis fid-8.45 am ikun hawn l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Kappella u adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  4. Nhar is-Sibt fis-5.45 pm jingħad ir-Rużarju, fis-6.10  pm jitkanta l-għasar tat-tielet Ħadd ta’ l-Avvent u fis-6.30 pm quddiesa.
  5. Armajna s-siġra tal-Milied bl-iskop li, apparti li nżejnu l-Knisja, inpoġġu taħtha ikel biex intuhom lill-familji fil-bżonn . Nitolbukom tkunu ġenerużi.
  6. Fil-ġranet i ġejjin se nqassmu l-envelop tal-Istrina għall-parroċċa biex tgħinu fl-ispejjeż tal-parroċċa. Bħal ma tafu din is-sena kienet sena diffiċli , għax il-ġbir naqas b’madwar 30 fil-mija tas-soltu apparti li  l-ispejjeż baqgħu l-istess. Minħabba r-ristrizzjonijiet li hawn mhux se jinġabru mill-helpers tagħna imma nitolbukom biex iġġibuhom fil-knisja jew l-uffiċċju jew tibgħatuhom ma xi ħadd ta’ fiduċja.
  7. Il-Caritas qed toffri għajnuna lill-familji fil-bżonn permezz ta’ għoti ta’ ikel  u ikliet kif ukoll qed toffri ikla tal-Milied. Nitolbukom sabiex twasslu dan il-messaġġ lil dawk li jistgħu jibbenifikaw minn din l-għajnuna sabiex jikkuntattjawna l-uffiċċju parrokkjali jew fis-sagristija.
  8. Nitolbu għal ruħ Melita Spiteri li mietet matul dawn il-ġranet.  Agħtiha O Mulej Il-mistrieħ ta dejjem..
Tags: No tags

Comments are closed.