Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju 2022 – Solennita’ tal-Għid il-Ħamsin – Il-Pentekoste Sena Ċ

AVVIŻI

  1. Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji fi Triq Adelaide Cini u L-Erbgħa Triq il-Ferrovija u Triq il-Liceo.
  2. Nhar il-Ħadd li ġej fil-quddiesa tad-9.30 am ser issir l-Ewwwel Tqarbina lil 17-il tifel u tifla. Bħala preparazzjoni nhar it-Tnejn fis-7 pm ser issir laqgħa għall-ġenituri li għandhom it-tfal għal preċett fis-Sala Parrokkjali.
  3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  4. Nhar il-Ġimgha fis-7 pm ser issir il-prova tat-tfal li se jagħmlu l-ewwel tqarbina.
  5. Wasal il-programm tal-festa. Nitolbu id-distributuri biex jiġbruhom mill-uffiċċju parrokkjali it-Tnejn, l–Erbgħa jew il-Ġimgħa filgħodu.
  6. Nitolbu għal ruħ Raymond Camilleri u Louis Schembri li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.