Il-Ħadd 29 ta’ Mejju 2022 – Tlugħ is-Sema tal-Mulej – Sena Ċ

AVVIŻI

  1.  Nhar it-Tnejn  se nbierku Triq Mimosa (numri bil-fard biss minn numru 5 sa St Anthony Flats). L-Erbgħa nkomplu Triq Mimosa  (numri biż-żewġ minn numru 2 sa Doris flats).  
  2. Nhar it-Tlieta  se ssir laqgħa soċjali fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers.
  3. Il-Ħamis fis-7.00 pm se jiltaqa’ l-Kunsill Parrokkjali.
  4. Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikollna Adorazzjoni Ewkaristika.
  5. Matul din il-ġimgħa se ssir in-novena bit-tħejija għall-festa tal-Pentekoste nhar il-Ħadd li ġej, għalhekk fis-6 pm wara ir-rużarju se tingħad it-talba tal-Veni Creator, u meta jingħad ir- rużarju tingħad il-litanija tal-Ispirtu Santu minflok tal-Madonna. Fis-6.30 pm il-quddiesa.
  6. Matul il-ġranet li ġejjin se jitqassam il-programm tal-festa u l-envelope tal-festa.
  7. Il-weekend li ġej nagħmlu l-ġabra speċjali ta’ l-ewwel Ħadd tax-xahar.
  8. Nitolbu għall-erwieħ ta’  Doris Darmanin u Doris Debattista li mietu matul dawn il-ġranet. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.