Il-Ħadd 22 ta’ Mejju 2022 – Is-Sitt Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

AVVIŻI

  1.  Nhar it-Tnejn   inkomplu t-tberik tal-Familji: Nhar it-Tnejn Triq Ġuże’ Maria Camilleri u Triq Pace Forno; it-Tlieta nbierku Triq Joe Sciberras u Turu Lentini. L-Erbgħa Triq Danny Cremona.   Il-Ħamis fid-9.00 am filgħodu Triq id-Duluri (minn Triq Indri Cilia sa Triq Villambrosa) .  Il-Ġimgħa  Triq Byron. It-tberik filgħodu fid-9:00 am u filgħaxija jibda fl-4.30 pm.
  2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  3. Nhar is-Sibt   jaħbat l-34 Anniversarju mill-Konsagrazzjoni tal-knisja, għalhekk ser nfakkru dan l-anniversarju fil-quddiesa fis-8.15 am.
  4.  Nhar l-Erbgħa iċ-Ċentru tal-Anzjani se jorganizza attivita’ soċjali fil-Qawra. Tluq fid-9 am. Aktar dettalji u biljetti mingħand il-helpers jew l-uffiċċju parrokkjali sa nhar it-Tnejn.
  5. Nitolbu għal ruħ Cettina Galdes  li mietet matul dawn il-ġranet. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
Tags: No tags

Comments are closed.