Il-Ħadd 4 ta’ Marzu 2018

It-Tielet Ħadd tar-Randan,

Sena B

1. Nhar l-Erbgħa se jsir it-tberik fi Triq Lord Byron u Triq Adelaide Cini. It-tberik jibda fl-4.30 pm.

2. Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa.

3. Nhar Ġimgħa fis-7.00 pm se jkun hawn it-tieni minn 3 laqgħat li se jieħdu post l-eżerċizzi għal kulħadd.

4. Nhar is-Sibt fid-9.00 pm se ssir adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun. Ikollna t-trasport minn quddiem il-Knisja.

5. Fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-parroċċa din il-ġimgħa se nitolbu għar-residenti ta’ Triq Danny Cremona.

6. Il-Ġabra speċjali għas-Seminarju li għamilna l-ġimgħa li għaddiet leħħqet elf u disa’ u tletin euro. Nirringrazzjaw lil kulħadd.

7. Tlett ġimgħat oħra l-Parroċċa se torganizza Cake Sale b’risq Puttinu Cares Foundation sabiex ngħinu familji li għandhom tfal bil-marda tal-kanċer. Nistiednu lill-familji sabiex joffru cake sabiex ikun jista’ jinbiegħ f’Ħadd il-Palm u noffru d-dħul kollu lill-Fondazzjoni.

8. Nhar l-Erbgħa se ssir ħarġa għall-anzjani bil-quddiesa fil-Birgu. Tluq fid-8.45 am. Biljetti mingħand il-ħelpers.

9. Il-Ħamis 15 ta’ Marzu jsir coffee morning b’risq ta’ Parroċċa. Biljetti mingħand il-helpers.

10. Nitolbu għal ruħ Maryanne Chircop li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *