Il-Ħadd 25 ta’ Frar 2018

It-Tieni Ħadd tar-Randan,

Sena B

1. Nhar il-Ħamis se jkun hawn adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm u wara jiltaqa il-Kunsill Pastorali Parrokkjali.

2. Nhar il-Ġimgħa fis-7 pm se jkun hawn l-ewwel minn 3 laqgħat li se jiehdu post l-eżerċizzi għal kulħadd. Il-predikatur se jkun Fr Paul Sciberras li huwa lecturer fuq l-Iskrittura fl-Universita’.

3. Fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-parroċċa din il-ġimgħa se nitolbu għar-residenti ta’ Triq Barth.

4. Nhar l-Erbgha 8 ta’ Marzu fid-9.00 am se ssir ħarġa għall-anzjani bil-quddiesa fil-Birgu. Biljetti mingħand il-helpers.

5. Nitolbu għal ruħ Ines Borg, Emanuel Brincat kif ukoll għas-soċja Ines Borg li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *